งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้พบแพทย์ทันที กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคปอด หอบหืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้พบแพทย์ทันที กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคปอด หอบหืด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้พบแพทย์ทันที กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคปอด หอบหืด เบาหวาน ไต หัวใจ ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ โรคอ้วน เป็นต้น

2 ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่มีโรคประจำตัว
ให้พักที่บ้าน 7 วัน หรือ 1 วันหลังหายป่วย ในเบื้องต้นให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ โดยกินยาซ้ำได้ทุก 4-6ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 8เม็ด ให้พบแพทย์ทันที ก. ถ้ากินยาพาราเซตามอลแล้ว อาการไข้ก็ยังสูง38 องศาเซลเซียสไม่ลด หรือมากกว่า ไอ เจ็บคอยังคงอยู่เกิน 24 ชั่วโมง ก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน โดยอาจไม่ต้องรอดูอาการถึง 48 ชั่วโมง ข. ไข้ลดลงบ้างใน 48 ชั่วโมงแรก แต่มีอาการเพิ่มเติมเพียงแค่ 1 ใน 5 ข้อต่อไปนี้

3 สัญญาณอันตราย 5 ประการ ปวดหัวมากแม้ทานพาราเซตามอลก็ยังไม่ทุเลา
รู้สึกเบื่ออาหารอย่างมาก ไม่อยากกินอะไรเลย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทานพาราเซตามอลก็ยังไม่ทุเลา มีอาการไอแล้วเหนื่อย ไอมีเลือดปนหรือไอแล้วเจ็บเฉพาะที่ มีอาการท้องเสียหลายครั้งต่อวัน

4 ให้พบแพทย์ทันที อย่างไรก็ตาม แม้พ้นระยะสังเกตอาการ 48 ชั่วโมง แต่กลับมีอาการไข้อีกร่วมกับอาการอื่นในห้าข้อที่กล่าวไปแล้ว ก็ต้องรีบไปหาหมอด่วนเช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt ให้พบแพทย์ทันที กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง ได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคปอด หอบหืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google