งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์
ต้องยึดหลัก สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย ส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจ

2 การควบคุมตัวผู้เยาว์
เป็นวิธีการสุดท้าย เตรียมคืน สู่สังคม สั้นที่สุด โดยศาล มีโอกาสปล่อยตัวก่อนกำหนด มีโอกาสสัมผัสชุมชนภายนอก

3 การปฏิบัติระหว่างควบคุม
มีกิจกรรมส่งเสริม ทักษะ ความรับผิดชอบ สุขภาพ ทัศนคติ 2. มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกที่อิสระ

4 มาตรฐานการควบคุมต่อผู้เยาว์
เก็บเป็นความลับ ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นอ่านได้ ผู้เยาว์ต้องอ่านแฟ้มตัวเองได้ เมื่อผู้เยาว์พ้นการควบคุมต้องทำลายแฟ้ม

5 มาตรฐานการควบคุมตัวฯ
จัดกลุ่มให้เหมาะสม สัมภาษณ์/ทำรายงานด้านสังคม จิตใจ ถ้าบำบัดพิเศษ ต้องมีแผนการบำบัด กรอบเวลา วิธีบำบัด แยกอายุ เพศ ความผิด ต้องเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เยาว์

6 สภาพแวดล้อม และที่พัก
ควรเป็นสถานที่เปิด ควบคุมน้อย สิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เน้นการฟื้นฟู/ปลอดภัย สุขภัณฑ์/ของใช้ส่วนตัว

7 การศึกษา การฝึกอาชีพ การทำงาน
การศึกษา การฝึกอาชีพ การทำงาน ถ้าอยู่ในวัยเรียน ต้องได้เรียน ให้การศึกษาเท่าเทียม ไม่แยกต่างด้าว ถ้าอายุเกินการศึกษาภาคบังคับ ต้องได้รับอนุญาต ควรมี ห้องสมุดในสถานควบคุม การฝึกอบรมอาชีพเหมาะสม มาตรการคุ้มครองแรงงานนำมาใช้ โอกาสทำงานมีรายได้/ควรกันเป็นเงินออมไว้ให้

8 กิจกรรมสันทนาการและศาสนา
ออกกำลังกาย ทักษะ ศิลปประดิษฐ์ กิจกรรมศาสนา สม่ำเสมอ การรักษาพยาบาล รวดเร็ว ย่านสถานพยาบาลในชุมชน ต้องตรวจสุขภาพทันทีที่คุมตัว ทางจิต ต้องรักษาโดยผู้ชำนาญ ควรมีมาตรการพิเศษเรื่องยาเสพติดและฟื้นฟู ต้องไม่ให้ยาเพื่อเอาข้อมูลจากผู้เยาว์

9 การติดต่อกับภายนอก ผู้เยาว์มีสิทธิติดต่อกับภายนอกได้
ได้รับการเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เขียนจดหมาย/โทรศัพท์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีโอกาสรับข่าวสารจากภายนอก

10 กระบวนการด้านวินัย ศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิมนุษยชน
ห้ามทารุณ/ขังห้องมืด/เฆี่ยนตี/ลดอาหาร มุ่งการศึกษา/เคารพตัวเอง/เตรียมตัวสู่สังคม ไม่ควรลงโทษซ้ำในความผิดเดียวกัน ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวินัย จะลงโทษได้เมื่อมีข้อกำหนดไว้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้เยาว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google