งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ความเป็นมา กรมประมงได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า ปลาทูดำรงชีวิตอยู่ ในน่านน้ำไทย โดยแหล่งวางไข่ที่สำคัญ คือบริเวณ แหลมแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เกาะพงัน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งช่วงที่วางไข่มากที่สุด คือ 15 กพ. – 15 พค. ของทุกปี

3 เป้าหมายการบริหารจัดการ
อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทูและสัตว์น้ำอื่น ๆ เปิดโอกาสให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะแม่ปลาทูวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ของ ชาวประมงอย่างยั่งยืน

4 ทิศทางการเคลื่อนย้าย ของปลาทูในอ่าวไทย อ่าวไทยตอนใน หมู่เกาะอ่างทอง
ทิศทางการเคลื่อนย้าย ของปลาทูในอ่าวไทย อ่าวไทยตอนใน หมู่เกาะอ่างทอง

5 พื้นที่ห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงบางชนิดเนื่องในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ 15 กพ. – 15 พค. พื้นที่ 26, ตร. กม. หรือประมาณ ล้านไร่ N – เขาม่องไล่ เมือง ปข. แลตฯ S – อ. ดอนสัก สฎ. แลต ฯ 09 – E - ลองฯ –

6 เครื่องมือที่ห้ามทำการประมง
1 เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ประกอบเรือกล เรืออวนลากคู่ เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่างแผ่นตะเฆ่ เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง (ลากแขก)

7 เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง (ลากแขก)
ยกเว้น เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียว ความยาวไม่เกิน 16 เมตร ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง แผ่นตะเฆ่ เรืออวนลากเดี่ยวคานถ่าง (ลากแขก)

8 เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีอวนล้อมจับปลาทู หรือวิธีคล้ายคลึงกัน

9 3. เครื่องมืออวนลอยปลาทู(อวนช๊อต)

10 แต่มีข้อยกเว้นโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
แต่มีข้อยกเว้นโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ กรณี เรือยนต์ที่มีความยาวเกิน 14 เมตร ทำการประมงได้ตั้งแต่ 15 เมย. – 15 พค. ใช้อวนที่มีความกว้าง(ลึก) ไม่เกิน 70 ช่องตา ใช้อวนที่มีความยาวไม่เกิน 4,000 เมตร(ใช้กว้าน) หากอวนยาวเกิน 4,000 เมตร ห้ามใช้กว้าน ช่วยในการกู้อวน

11 หรือเว้นแต่ใช้เครื่องมืออวนติดตากับเรือ ดังนี้
หรือเว้นแต่ใช้เครื่องมืออวนติดตากับเรือ ดังนี้ (ไม่ห้ามตามประกาศฉบับปัจจุบัน) เรือหางยาว เรือเครื่องยนต์กลางลำไม่มีเก๋ง (หลังคา) ขนาดความยาว < 14 ม. ใช้กว๊านช่วยในการกู้อวนได้

12 เรืออวนช๊อตหางยาว (ทำการประมง
ได้ตลอด 3 เดือน)

13 14 เมตร ทำการประมงได้ตลอด 3 เดือนใช้กว๊านช่วยกู้
เรืออวนช๊อต เครื่องยนต์กลางลำ ความยาวไม่เกิน 14 เมตร ทำการประมงได้ตลอด 3 เดือนใช้กว๊านช่วยกู้ อวนได้

14 4. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดประกอบกับเรือกล
4. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดประกอบกับเรือกล เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ) เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางคืน เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน

15 5.. อวนครอบ อวนช้อน อวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการประมงปลากะตัก

16 6. อวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีความยาวเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป
6. อวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีความยาวเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป ยกเว้น เครื่องมืออวนรุนที่มีความยาวต่ำกว่า 14 เมตร

17 เรือประมงที่สามารถทำการประมงได้
เรือครอบหมึก

18 เรือลอบหมึก เรือลอบปู
เรืออวนลอยขนาดใหญ่ เรืออวนลอยขนาดเล็ก

19 มาตรการบริหารจัดการสัตว์น้ำในฤดูมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
มาตรการบริหารจัดการสัตว์น้ำในฤดูมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2554 และจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

20 1. ติดตั้ง ป้ายคัตเอาท์ไวนิล 2
1. ติดตั้ง ป้ายคัตเอาท์ไวนิล 2. แจกจ่ายสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ จัดทำแผ่นพับชี้แจงเครื่องมือทำการประมงที่ถูกห้าม และเครื่องมือที่สามารถใช้ทำการประมงได้ 4. สื่อวิทยุ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5. สื่อโทรทัศน์ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ด้วยตัวอักษรวิ่งทางเคเบิ้ลทีวี ในเขตอำเภอเมือง หัวหิน ปราณบุรี และบางสะพาน

21 6. สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น 7
6. สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น 7. ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ชาวประมง กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ชาวประมงชุมชนต้นแบบ เยาวชน ยุวประมง และนักเรียน ประมาณ คน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 11 กพ เวลา น.

22 มาตรการปี กรมประมงมีนโยบายควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นตามมาตรการเนื่องจากได้ผ่อนปรนมาหลายปีแล้ว ทั้งนี้ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยุติธรรม และสงวนไว้ใช้อย่างยั่งยืน

23 thank you


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google