งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พยัญชนะไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พยัญชนะไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พยัญชนะไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย
เรื่อง พยัญชนะไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส
1. นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส 2. นางสาวนภัสภร เพชรมณี โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 3. นางสาวซูฮาย๊ะ ยูบง โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 4. นางซูฮานาน สะแตยี โรงเรียนบ้านกะหวะ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อฝึกการสังเกตการอ่านออกเสียง และรูปร่างลักษณะของพยัญชนะไทย ก - ฮ 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย ก - ฮ 3. เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ก - ฮ ได้ถูกต้อง

4 ก. เอ๋ย ก.ไก่ ไก่

5 ข. ไข่ แตกง่าย ไข่

6 ฃ. ขวด เรียงราย ขวด

7 ค. ควาย เข้านา ควาย

8 ฅ. คน เสียงดัง คน

9 ฆ. ระฆัง กังวาน ระฆัง

10 ง. งู เลื้อยผ่าน งู

11 จ. จาน อย่างดี จาน

12 ฉ. ฉิ่ง วางข้าง ฉิ่ง

13 ช. ช้าง หน่ายหนี ช้าง

14 ซ. โซ่ ล่ามที โซ่

15 ฌ. เฌอ ต้นไม้ เฌอ

16 ญ. หญิง โสภา หญิง

17 ฎ. ชฎา สวมใส่ ชฎา

18 ฏ. ปฏัก ชอบใช้ ปฏัก

19 ฐ. ฐาน แท่นรับ ฐาน

20 ฑ. มณโฑ ผิวขาว ผิวขาว

21 ฒ. ผู้เฒ่า ตามศักดิ์ ผู้เฒ่า

22 ณ. เณร น่ารัก เณร

23 ด. เด็ก อ่อนเยาว์ เด็ก

24 ต. เต่า เข้าทุ่ง เต่า

25 ถ. ถุง ใส่ของ ถุง

26 ท. ทหาร ปกป้อง ทหาร

27 ธ. ธง โบกอยู่ ธง

28 น. หนู ว่องไว หนู

29 บ. ใบไม้ ทำยา ใบไม้

30 ป. ปลา ตัวใหญ่ ปลา

31 ผ. ผึ้ง บินไป ผึ้ง

32 ฝ. ฝา ทนทาน ฝา

33 ฟ. ฟัน ขาวจัง ฟัน

34 พ. พาน รองตั้ง พาน

35 ภ. สำเภา แล่นใบ สำเภา

36 ม. ม้า คึกนัก ม้า

37 ย. ยักษ์ ตัวใหญ่ ยักษ์

38 ร. เรือ พายไป เรือ

39 ล. ลิง ซุกซน ลิง

40 ว. แหวน มีค่า แหวน

41 ศ. ศาลา ริมถนน ศาลา

42 ษ. ฤาษี ท่องมนต์ ฤาษี

43 ส. เสือ ยืนจ้อง เสือ

44 ห. หีบ เปิดอ้า หีบ

45 ฬ. จุฬา ลอยล่อง จุฬา

46 อ. อ่าง อาบน้ำ อ่าง

47 ฮ. นกฮูก ตาโต นกฮูก

48 เล่นเกมส์กันเถอะ

49 พยัญชนะไทยมี 44 ใช่หรือไม่
30 พยัญชนะไทยมี 44 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

50 พยัญชนะในรูปต่อไปนี้เขียนอย่างไร
Timer

51 พยัญชนะไทยมีกี่ตัว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

52 ให้นักเรียนลากเส้นตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

53 ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่พยัญชนะที่ตรงกับภาพต่อไปนี้

54 ให้นักเรียนต่อภาพตามตัวอย่างที่ให้ไว้
รูปตัวอย่าง

55 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนรวม <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พยัญชนะไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google