งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพ้นท์ผ้าบาติก น.ส.สุภาพ ชื้อผาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพ้นท์ผ้าบาติก น.ส.สุภาพ ชื้อผาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพ้นท์ผ้าบาติก น.ส.สุภาพ ชื้อผาสุข

2 การเพ้นท์ผ้าบาติกแบบระบาย 1. ขึงผ้าบนกรอบไม้ 2. การร่างภาพ 3
การเพ้นท์ผ้าบาติกแบบระบาย ขึงผ้าบนกรอบไม้ การร่างภาพ การลงเส้นเทียน การระบายสีผ้าบาติก การเคลือบผ้าบาติก การซักล้างกากสีออกจากผ้าบาติก การต้มละลายเทียน

3 วรรณะสี สีมีสองวรรณะ วรรณะร้อนได้แก่สี สีแดง,สีส้มแดง, สีส้ม, สีเหลือง
สีทอง, สีม่วงแดง, สีแดง, สีชมพู วรรณะเย็น ได้แก่สีเขียว,สีน้ำเงิน,สีเหลือง, สีม่วงน้ำเงิน,สีเขียวเหลือง

4 ประเภทของผ้าบาติก บาติกเขียนลายย้อมสี บาติกลายพิมพ์ย้อมสี
บาติกพิมพ์เทียนระบายสี บาติกแบบระบายหรือบาติกลายเขียนระบายสี บาติกเทคนิคผสม


ดาวน์โหลด ppt การเพ้นท์ผ้าบาติก น.ส.สุภาพ ชื้อผาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google