งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน
บทที่ 6 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน ความรู้ด้านข้อมูล เชิงพื้นที่ โครงสร้างบ้าน ตัวบุคคล ความมีศิลปะและการนำออกมาใช้ ทุกคนมีศิลปะในตนเองจะนำมาใช้เมื่อต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลักการของศิลปะเพื่อการออกแบบสวน เป็นหลักเดียวกันกับศิลปะแขนงอื่น เช่น จิตกรรม ปฏิมากรรม

2 ความกลมกลืน (unity) หมายถึงลักษณะความกลมกลืนกันของทุกสิ่งภายในบ้านและสวน รูปแบบสไตล์ของบ้านและสวนต้องไปด้วยกัน บ้านทรงไทย สวนแบบไทย บ้านญี่ปุ่น สวนแบบญี่ปุ่น วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและสวนต้องกลมกลืนกัน ต้นไม้ หิน รูปปั้น น้ำพุ น้ำตก ทางเท้า รั้ว ศาลา

3

4 รูปแบบของสวน (styles)
Formal style ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต แบ่งให้สมดุล Informal style ไม่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต อาศัยหลักในการจัดวางวัสดุให้สมดุลโดยมวลร่วม แต่น้ำหนักไม่จำเป็นต้องเท่ากัน Abstract style จัดพรรณไม้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ เน้นสีตัดกัน

5 Formal style

6 Formal style

7 Informal style

8 Abstract style

9 เวลา (Timing) ศิลปะอื่น ๆ สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์สวยงามทันตา
งานจัดสวนต้องรอเวลาให้ต้นไม้โต 5-10 ปีข้างหน้า งานจัดสวนจึงต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของพรรณไม้ และต้องมีจิตนาการถึงอนาคต

10 สัดส่วน (scale) องค์ประกอบของสวนต้องมีสัดส่วนตามความเป็นจริง
การจัดวัสดุจัดสวนจะเหมือนกันกับการจัดวางวัสดุตกแต่งห้อง Overhead plane Vertical space divider Base plane

11 การแบ่งพื้นที่ (space division)
ที่โล่ง สนามหญ้า น้ำ ลานหิน ในบริเวณโล่งแจ้ง ที่ทึบ ต้นไม้ให้ร่ม อาคาร ศาลา เรือนไม้ระแนง อัตราส่วนระหว่างที่โล่งกับที่ทึบ 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30

12 เส้น (line) ความหมายและความรู้สึกของเส้น
ให้จิตนาการและความรู้สึกของมนุษย์ต่างกัน เส้นตรงแนวนอน สงบ ราบเรียบ เส้นตรงแนวตั้ง ตื่นเต้น เคลื่อนไหว

13 เส้นตรงแนวทแยง รวดเร็ว ว่องไว เส้นโค้ง เคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว

14 รูปร่าง (Form) เมื่อนำเส้นชนิดต่างๆกันมาต่อกันจะเกิดเป็นรูปร่าง
ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

15 การวางรูปร่างต่างๆพิจารณาจากstyle, scale, space, color

16 ผิวสัมผัส ( texture) ผิวสัมผัสหยาบ
ให้ความรู้สึกหยาบกระด้าง บีบบังคับ เชื่องช้าโบราณ ผิวสัมผัสละเอียด ให้ความรู้สึกร่าเริง ลึกลับ ต้องจัดให้สองสิ่งนี้เหมาะสมกัน สวนญี่ปุ่นหยาบ สเปนตัดกันอย่างชัดเจน อังกฤษใกล้เคียงกันและกลมกลืนกัน

17

18

19

20 สี (color) สร้างให้สวนสวยเกิดความหมายมากมายตามสีของวัสดุต่างๆที่ใช้จัดสาน แม่สี โทนสี สีตรงข้าม

21 การใช้สีในงานจัดสวน * Contract * Unity

22 หลักจิตวิทยาในการจัดสวน (Psychology of design)
มนุษย์จะถอยห่างจากสิ่งใด มนุษย์จะเดินเข้าหาสิ่งใด มนุษย์ต่อความราบเรียบ มนุษย์ต่อการเดินขึ้นสู่ที่สูง มนุษย์ต่อการเดินขึ้นสู่ที่ต่ำ

23 การออกแบบสวนให้มีจุดสนใจ
ให้มีชีวิต ไม่น่าเบื่อ ทำให้น่าตกใจ กระตุ้นความรู้สึก ทำให้สวยงาม ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ.....พยายามที่จะประสบความสำเร็จ มีเหตุผล แปลกตาประหลาด หายาก สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการศึกษา

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt หลักศิลปะเพื่อการออกแบบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google