งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย้อนรอยการสร้างปราสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย้อนรอยการสร้างปราสาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ย้อนรอยการสร้างปราสาท
เยี่ยมชมนครวัด สัมผัสนครธม เปิดประตูสู่อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะขอม เทพเจ้า พุทธศาสนาในดินแดนขอม ทำไมขอมต้องสร้างปราสาท ธรรมกษัตริย์ ปราสาทขอมที่น่าสนใจ ออกจากโปรแกรม ผู้จัดทำ เอกสารอ้างอิง

3 เยี่ยมชม นครวัด

4 ห่างออกไปจากชายแดนไทยด้านอำเภออรัญประเทศเพียงประมาณ 100 กิโลเมตร
ในเขตจังหวัดเสียมเรียบแห่งประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองพระนคร เมืองซึ่งมีปราสาทนครวัดอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนพื้นที่เกือบหนึ่งล้าน ตารางเมตร... 1/... เมนูหลัก หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป ออกจากโปรแกรม

5 โปรแกรมที่ใช้ในการผลิต
ขอบเขตของงาน ย้อนรอยการสร้างปราสาท เยี่ยมชมนครวัด สัมผัสนครธม เปิดประตูสู่อดีต กษัตริย์ขอม ศิลปะขอม เทพเจ้า พุทธศาสนาในดินแดนขอม ธรรมกษัตริย์ ปราสาทขอมที่น่าสนใจ ทำไมขอมต้องสร้างปราสาท โปรแกรมที่ใช้ในการผลิต Authorware Director Flash Toolbook


ดาวน์โหลด ppt ย้อนรอยการสร้างปราสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google