งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
1. สิ่งที่ต้องการ ค่าแรงรวมที่บริษัทต้องจ่ายให้พนักงาน

2 ตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อ 3.2
2. รูปแบบผลลัพธ์ การคิดคำนวณค่าแรงรายวันบริษัท ชื่อพนักงาน จำนวนวัน อัตราค่าแรง ค่าแรง …………………… XXXXX.XX xx xx.x.xx รวม XX.XX

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
3. ข้อมูลนำเข้า ชื่อพนักงาน จำนวนวัน อัตราค่าแรง สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่ใช้ทดสอบว่าหมดข้อมูล

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
4. ตัวแปรที่ใช้ ชื่อตัวแปร ความหมาย name ชื่อพนักงาน day จำนวนวัน rate อัตราค่าแรง pay ค่าแรง Total ค่าแรงรวม

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน
5. วิธีการประมวลผล 1. total =0 2. รับค่า name, day, rate 3. pay = day * rate 4. total = total+pay 5. พิมพ์ค่า name day rate Pay 6. ต้องการเพิ่มข้อมูลคนต่อไปหรือไม่ if ans = y ให้ทำงานข้อ 2 ans = n ให้ทำงานข้อ 7 7. พิมพ์ค่า total 8 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google