งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Severity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Severity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Severity)
Description รุนแรง (Catastrophic event) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ (permanent loss of function) สำคัญ (Major event) Major permanent harm รวมทั้งปฏิกิริยาจากการให้เลือด (hemolytic transfusion reaction) การผ่าตัดผิดคน/ ผิดข้าง, การขโมยทารก, การจำหน่ายทารกผิด, ต้องมีการผ่าตัดแก้ไข, ผู้ป่วยต้องอยู่นานขึ้น

2 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Severity) (ต่อ)
Description กลาง (Moderate event) Semi-permanent harm (up to 1 year), นอน ร.พ. นานขึ้น หรือเข้า ICU 8-15 วัน เล็กน้อย (Minor event) Non-permanent harm (up to 1 month), นอน ร.พ. นานขึ้น หรือเข้า ICU 1-7 วัน

3 ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Probability)
May happen บ่อย ( Likely/ Frequent ) 1/100 Several times in year เป็นครั้งคราว ( Possible/ Occasional ) 1/1000 Several times in years น้อย ( Unlikely / Uncommon ) 1/10000 Several times in years น้อยมาก ( Rare / Remote ) < 1/10000 Several times in years

4 Risk Matrix บ่อย (4) เป็นครั้งคราว(3) น้อย (2) น้อยมาก (1) Minor (A)
Moderate (B) Major (C) Catastrophic (D) บ่อย (4) ( Likely/ Frequent ) Low (4A) (4B) High (4C) (4D) เป็นครั้งคราว(3) ( Possible/ Occasional ) (3A) (3B) (3C) (3D) น้อย (2) ( Unlikely / Uncommon ) (2A) (2B) (2C) (2D) น้อยมาก (1) ( Rare / Remote ) (1A) (1B) (1C) (1D)

5 การจัดทำ Risk Profile ความเสี่ยง โอกาสเกิดความเสี่ยง(Probability )
Severity P x S เรียงลำดับ การจัดการ


ดาวน์โหลด ppt ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Severity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google