งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้
นพ.พิชิต เจริญกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โครงการให้ความรู้สู่ประชาชน โครงการสายใยรักรพ.สระบุรี (VCD ประกอบ- เลือดจางธาลัสซีเมีย เพชฌฆาตเงียบทางพันธุกรรม)

2 โรคเลือดจางธาลัสซีเมียแบ่งได้
 ชนิดรุนแรงมาก ทำให้ทารกตาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ชนิดที่ทำให้ผู้ป่วยซีดมากต้องได้ รับเลือดประจำ  บางชนิดแทบไม่มีอาการผิดปกติ เพียงซีดเล็กน้อย

3 โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย ที่เป็นเป้าหมายในการป้องกัน และควบคุมโรค
Homo  -Thal -Thal/Hb E Hb Bart’s

4 ชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย
จำนวนคลอดต่อปี จำนวนที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมด 1. โรคทารกบวมน้ำชนิดมีฮีโมโกลบินบาร์ทส์ 625 2. ฮีโมโกลบินเอ็ช 6,250 375,000* 3. ธาลัสซีเมียเมเจอร์ (โฮโมซัยกัสบีตาธาลัสซีเมีย) 4. บีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี 3,250 65,000 รวม 10,750 446,250

5 ประมาณโอกาสของการมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งตามกฎของเมนเดล
ของคู่สมรสเสี่ยง ต่อการเกิด 800,000 คน โรคธาลัสซีเมีย คู่เสี่ยง (ต่อปี) Birth (Per year) โฮโมซัยกัสบีตาธาลัสซีเมีย 827 207 บีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี 12,853 3,213 ฮีโมโกลบินบาร์ทส์ 3,333 833 Total 17,012 4,253

6 ประมาณค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละชนิด ตลอดอายุขัยเฉลี่ย
ประมาณค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละชนิด ตลอดอายุขัยเฉลี่ย ชนิดผู้ป่วย จำนวน ผู้ป่วยรายใหม่ (ราย/ปี) ค่ารักษา ตลอดอายุขัย (บาท) อายุขัย โดยเฉลี่ย (ปี) โฮโมซัยกัสบีตาธาลัสซีเมีย 207 1,260,000 X = 260,820,000 10 บีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี 3,213 6,600,000 X 3,213 = 21,205,800,000 30 ฮีโมโกลบินบาร์ทส์ 833 25,000 X = 20,825,000 รวม 4,253 21,487,445,000

7 โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย ที่เป็นเป้าหมายในการป้องกัน และควบคุมโรค
Homo  -Thal -Thal/Hb E Hb Bart’s

8

9

10

11 การเกิดโรคเลือดจาง ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

12 กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดอัลฟ่า
กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดเบต้า กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดอี การมีกรรมพันธุ์แฝง = เป็นพาหะ

13 ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทย
มีผู้เป็นพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย หรือ มีกรรมพันธุ์แฝงประมาณ 20 ล้านคน *ถ้ามีประชากรทั้งหมด 60ล้านคน *คนเดินมา 10 คน ก็จะมีคนที่เป็นพาหะ 3 คน *คนที่เป็นพาหะ ไม่ป่วย ดูหน้าตาก็ไม่รู้ว่าเป็นพาหะ = ดูเหมือนปกติ

14 ลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนต่อการเป็น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

15

16 เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด
เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google