งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม

2 สามานยนาม สามานยนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น นักร้อง น้ำ ปากกา สุนัข โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

3 วิสามานยนาม วิสามานยนาม คือ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น สมชาย ไอ้ด่าง รามเกียรติ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

4 ลักษณนาม ผ้า 2 ผืน ดินสอ 2 แท่ง เป็นต้น
ลักษณนาม คือ คำนามที่ใช้บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้า โดยจะวางไว้หลังคำวิเศษณ์บอกจำนวนนับ เช่น กระดาษ แผ่น ผ้า 2 ผืน ดินสอ 2 แท่ง เป็นต้น

5 สมุหนาม กรมสามัญ กองทหาร ฝูงวัว โขลงช้าง คณะครู เป็นต้น
สมุหนาม คือ คำนามบอกหมวดหมู่ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคน สิ่งของ หมู่สัตว์ มักวางไว้ข้างหน้าคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น กรมสามัญ กองทหาร ฝูงวัว โขลงช้าง คณะครู เป็นต้น

6 อาการนาม อาการนาม คือ คำนามบอกชื่ออาการ คุณลักษณะและสภาวะต่าง ๆ ที่ไม่มีตัวตน มักใช้คำว่า การ นำหน้าคำกริยา เช่น การวิ่ง การเดิน การเรียน การนอน และใช้ ความ นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ เช่นความจริง ความดี ความเจริญ ความชั่ว เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google