งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ช่วงเดือน ตค. สถานการณ์ด้านการเงิน ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รพ. ปลายพระ ยา และอ่าวลึกประสบ ปัญหาวิกฤติด้าน การเงิน คือมีค่า ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ช่วงเดือน ตค. สถานการณ์ด้านการเงิน ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รพ. ปลายพระ ยา และอ่าวลึกประสบ ปัญหาวิกฤติด้าน การเงิน คือมีค่า ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ช่วงเดือน ตค. สถานการณ์ด้านการเงิน ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รพ. ปลายพระ ยา และอ่าวลึกประสบ ปัญหาวิกฤติด้าน การเงิน คือมีค่า ระดับ 2 และ 3 เนื่องจาก เป็นช่วงว่างเว้น งบประมาณ ขณะที่ รพ. อื่นๆอาจจะประสบ ปัญหาภายใน 6 เดือน ยกเว้น เกาะลันตา และ เขาพนมที่มีสภาพ คล่องปกติ แต่เมื่อ ปลายๆไตรมาส สถานการณ์ทุกแห่งเริ่ม ดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ ปกติในเดือน ธค. ไตรมาสสุดท้ายปี 2550 ทุกโรงพยาบาล สถานการณ์ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2 Unit Cost OPD เปรียบเทียบรายไตร มาสปี 50-51 มีแนวโน้ม UNC ลดลงค่อนข้างมาก คือจาก 690 คงเหลือ 443 เกิดจาก ไม่ได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ในอัตราที่ไม่มากนักจาก 498 เป็น 504 แต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สรุป สถานการณ์ Unit Cost OPD ของรพช. ทุกแห่งมีแนวโน้มลดลง

3 แนวโน้มค่า I/E Ratio เปรียบเทียบราย ไตรมาสปี 50-51 สรุป สถานการณ์ I/E Ratio จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่ 4 ปี 50 ค่า I/E อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อเข้าปี 51 ตค.- พย. สัดส่วนรายได้น้อยกว่ารายจ่าย แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าเดือน ธค.

4 QR เปรียบเทียบรายไตรมาส ปี 2550- 2551 GA: แนวโน้ม QR ดีขึ้นคือคลองท่อม, ปลายพระยา, เขาพนม GB: มีแนวโน้ม QR ลดลงแต่ไม่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องมีเงินทุนสำรองเพียงพอ GC: เป็นกลุ่มที่ QR ไม่ค่อยดีนักต้องเฝ้าระวังและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน A A A A AB B B B C


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ช่วงเดือน ตค. สถานการณ์ด้านการเงิน ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รพ. ปลายพระ ยา และอ่าวลึกประสบ ปัญหาวิกฤติด้าน การเงิน คือมีค่า ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google