งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน
1.) งานจ้างเหมา จำนวน 8 เล่ม 2.) งานทำเอง จำนวน 1 เล่ม 1 2 3 4 3.) ราคามาตรฐาน

2 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน
1.) งานจ้างเหมา 1 2 3 4

3 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน
2.) งานทำเอง ของเดิม ใหม่ เดิม

4 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน
3.) ราคามาตรฐาน

5 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google