งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “การทำงาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “การทำงาน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “การทำงาน”
เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “การทำงาน” หากบุคลากรที่ร่วมงานได้รับการคัดเลือกจากบริษัท และหากบริษัทได้รับการเลือกสรรจากบุคลากรในการร่วมงานนั้นแล้ว นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานที่ไม่มองบุคลกรเป็นเพียงแค่ “พนักงาน”

2 เราต้องการ บุคลกรคุณภาพ ร่วมงาน

3 คุณสมบัติดังนี้ คุณลักษณะทางกายภาพ หญิง อายุ 20 – 24 ปี
ส่วนสูง 148 – 165 cm น้ำหนัก 40 – 52 kg บุคลิกภาพดี รู้กาละเทศะในการแต่งกาย

4 คุณสมบัติดังนี้ คุณลักษณะทางสังคม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบช่วยเหลือ รู้กาลเทศะในการแสดงความเห็น

5 คุณสมบัติดังนี้ คุณลักษณะทางความคิด รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้
รับฟังการชี้แนะตักเตือน ชอบการพัฒนาตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรร ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6 คุณสมบัติดังนี้ คุณลักษณะทางการศึกษา
ใช้งาน Word, Excel, Powerpoint ได้ดี พิมพ์ไทยได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที พิมพ์อังกฤษ์ได้ไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที อ่าน พูด เขียน และจับใจความภาษาอังกฤษ ได้ดี

7 เราพบข้อมูลของคุณใน Internet ที่บ่งชี้ว่า คุณมีคุณสมบัติดังกล่าว จึงขอเชิญเข้าสัมภาษณ์งานกับเรา ในตำแหน่งงาน ผู้ประสานงานทั่วไป

8 ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน
มี 4 ขั้นตอน บริษัทรอรับการติดต่อจากคุณเพื่อนัดหมาย วันเวลา คุณต้องจัดเตรียม Powerpoint ประกอบการนำเสนอ สัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่มๆ ละ 5 คน

9 สิ่งที่เราต้องการให้คุณเตรียมมาด้วยในวันสัมภาษณ์
Powerpoint (ไม่เกิน 10 หน้า) แนะนำตัวเอง 5 นาที ประเด็นดังนี้ ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ข้อมูลการศึกษา โครงการอบรมที่เคยเข้าร่วม กิจกรรมที่เคยทำระหว่างเรียน ความสนใจทั่วไป บุคคลอ้างอิง องค์ประกอบของบริษัทที่คุณต้องการร่วมงาน สิ่งที่จะทำให้บริษัทสนใจในตัวคุณ คติประจำตัว

10 การสัมภาษณ์เดี่ยว ใช้เวลา 5 – 10 นาที
เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ ต้องการดูบุคลิกภาพ

11 การสัมภาษณ์กลุ่ม ต้องการทดสอบการแสดงออก
ต้องการดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

12 สิ่งที่เราต้องการบอกให้คุณรู้เมื่อคุณได้เข้าร่วมงาน
คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ เรามีค่าตอบแทนที่พอใจทั้งบริษัทและคุณ เรามีสวัสดิการเพิ่มเติมซึ่งขึ้นกับศักยภาพการทำงาน เราไม่ปิดโอกาสในการศึกษานอกเหนือเวลางาน เราเปิดโอกาสให้ท่านทำงาน Part time ตามความเหมาะสม เรามีบรรยกาศการทำงานที่ดี สนุกสาน เรียบง่าย เป็นกันเอง


ดาวน์โหลด ppt เรารู้ว่า ความสุขหนึ่งในชิวิตคือ “การทำงาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google