งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของมนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของมนุษย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของมนุษย์

2 - ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth
วิวัฒนาการของมนุษย์ - ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth Charles Darwin: Survival of the Fittest Social Darwinism - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม

3 วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา
ใช้วิธีการของมานุษยวิทยากายภาพ 1. ศึกษา Primate และมนุษย์โบราณ Jane Goodall ศึกษาลิงชิมแปนซีในคองโกและแทนซาเนีย Diane Fossey ศึกษาลิงกอริลลาใน Rwanda อัฟริกา 2. ขั้นตอนวิวัฒนาการ : Prosimian Monkeys Apes (Pongids) Homonids Homo Sapiens

4

5

6

7

8

9

10

11 3. ศึกษามนุษย์ปัจจุบัน: ต่างกันตามวิวัฒนาการทาง
พันธุกรรมซึ่งเกิดจาก 1) การผ่าเหล่า Mutation 2) การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ Natural Selection 3) Population Mixture 4) Genetic Drift

12

13

14 4. ใช้วิธีการทางโบราณคดี ศึกษามนุษย์โบราณจาก
หลักฐานฟอสซิลและโครงกระดูกของ primate และมนุษย์ยุคต่าง ๆ

15

16

17

18

19

20 วิวัฒนาการมนุษย์จากการศึกษาโครงกระดูก
4 ล้านปี Australopithecus afarensis “Lucy” 3 ล้านปี Australopithecus africanus 2.6 ล้านปี Australopithecus boisei 2 ล้านปี Australopithecus robustus 2.5 ล้านปี Homo habalis 1.8 ล้านปี Homo erectus Java man, Peking man 800,000 ปี Archaic Homo sapiens 220,000 ปี Neanderthal 125,000 ปี Modern Homo sapiens

21 วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม
1. ศึกษาจากข้อมูลทางโบราณคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัตถุที่ค้นพบพร้อมกับโครงกระดูกหรือการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์ 2. แบ่งยุคสมัยตามวิวัฒนาการของสิ่งของที่สร้างขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม และวัฒธรรม ทางความคิดของมนุษย์สมัยโบราณ

22

23

24

25

26

27 ตัวอย่างพัฒนาการของวัฒนธรรมวัตถุของมนุษย์
2.6 ล้านปี เริ่มใช้เครื่องมือหิน 1 ล้านปี ค้นพบการใช้ไฟเป็นครั้งแรก 320,000 ปี เริ่มสร้างที่พักอาศัย 120,000 ปี เริ่มมีพิธีฝังศพ 27,000 ปี พบภาพเขียนสีในถ้ำเป็นครั้งแรก 4,900 ปี พบหลักฐานการตั้งเมืองเป็นครั้งแรก


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของมนุษย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google