งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแยกน้ำหมึกของปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis
Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on thin layer chromatography and image analysis

2 นางสาววิมลมาศ โพธิ์รัศมี
โดย นางสาววิมลมาศ โพธิ์รัศมี รหัส ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล

3 บทนำ Introduction

4 ส่วนประกอบของน้ำหมึก
Dry * Pigment * สารป้องกันเชื้อรา สารที่ทำให้แห้งเร็ว สารเพิ่มความสว่างของสี กลิ่น

5 Thin layer chromatography (TLC)
Rf = ระยะทางจากจุดตั้งต้นถึงจุดกึ่งกลางของ spot ระยะทางจากจุดตั้งต้นถึงจุดที่ solvent เคลื่อนที่ไป

6 วิธีดำเนินงาน Method

7 Solvent ที่นำมาใช้สกัดสารประกอบในน้ำหมึก

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน เขียนวงกลมขนาด 5 มม.ลงบนกระดาษ ตัดวงกลมใส่ tube
หยด methanol 0.1ml ลงไป 3-4 หยด เขย่าเบาๆนาน 1 นาที นำส่วนใสที่ได้ spot ลงบนแผ่น TLC จุ่มแช่ลงในบีกเกอร์ที่เตรียม Solvent ไว้แล้ว

9 Mobile phase

10 ผลการทดลองและสรุป Result

11 ลักษณะของผลที่ได้จาก TLC

12 ลักษณะของพีกที่ได้จาก 1 ตัวอย่าง

13

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Forensic discrimination of blue ballpoint pen inks based on

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google