งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )
วิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น.ส ฤทัยชนก อ้วนนวน เลขที่ 21 น.ส ศิริลักษณ์ แสงนวล เลขที่ 27 เสนอ พ่อครู ประเวส นามสีฐาน โรงเรียนฝางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เขต 25

2 การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เตรียมอุปกรณ์การทดลอง - สารไอโอดีน - ยาสีฟันที่จะนำมาทดลองหาแป้ง บีกเกอร์ ช้อนคนสาร น้ำเปล่า ที่สะอาด ดรอปเปอร์

3 ขั้นตอนที่ 2 บีบยาสีฟัน ใส่บนหลังช้อนคนสาร เพราะ จะทำให้ง่ายต่อการแตกตัวของสาร

4 ขั้นตอนที่ 3 ใช้ช้อนคนสาร คนสารให้ละเอียด และให้เป็นเนื้อเดียวกันในบีกเกอร์ขนาดเล็ก

5 ขั้นตอนที่ 4 เทน้ำเปล่าที่สะอาด ลงไปแล้วหลังจากนั้นคนสารหรือยาสีฟัน ให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ

6 ขั้นตอนที่ 5 หยดสารไอโอดีนลงไป 4-5 หยด แล้วคนสาร

7 ขั้นตอนที่ 6 คนสารต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าสารจะเกิดการเปลี่ยนสี ถ้าสารเปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็นสี ส้ม หรือ น้ำตาล แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้นมีแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคทีเรียในช่องปากของเรา และถ้าสารนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเดิม แสดงว่ายาสีฟันยี่ห้อนั้น ไม่มีแป้ง หรือมีแป้งในปริมาณที่น้อยมาก

8 สรุปผลการทดลอง พบว่ายาสีฟันยี่ห้อ คอลเกตไม่มีแป้งและปลอดภัยมากที่สุด เพราะสารไม่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือสีส้ม จึงปลอดภัยต่อช่องปากของเรา

9 จบการนำเสนอ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ พ่อครู ประเวส นามสีฐาน
แม่ครู วรารัตน์ สิทธิวุฒิ ที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ จนโครงงานเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทดลองหาแป้งในยาสีฟัน ( วิทยาศาสตร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google