งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสารทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสารทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสารทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN

2 บริการบนโครงข่าย ISDN
ให้บริการทุกรูปแบบ ให้แบนด์วิดซ์ที่สูงกว่า 64 Kbps ในคู่สายเดียวกัน ใช้สายโทรศัพท์เดิมได้ ทำงานหลายงานได้พร้อมกัน ให้บริการเสริมทุกรูปแบบ สามารถเชื่อม 8 อุปกรณ์ในหนึ่งคู่สาย และใช้งานได้พร้อมกัน 2 อุปกรณ์ ทำงานกับระบบโทรศัพท์อนาล็อกแบบเดิมได้

3 สถาปัตยกรรมของระบบ ISDN
ช่องสัญญาณ A โทรศัพท์แบบอนาล็อก (4 kHz) B ข้อมูลดิจิตอลแบบ PCM (64 kbps) C ข้อมูลดิจิตอล (8-16 kbps) D สัญญาณดิจิตอล (16, 64 kbps) E ช่องสัญญาณดิจิตอลสำหรับส่งสัญญาณภายใน ISDN (64 kbps) H ช่องสัญญาณดิจิตอล (358,1536,1920 kbps)

4 สถาปัตยกรรมของระบบ ISDN
ช่องสัญญาณ A, B, C, D, E, H ระบบ N-ISDN (Narrow – ISDN) Basic rate 2B + 1D Primary rate 23B + 1D, 30B + 1D Hybrid 1A + 1C

5 อุปกรณ์ NT1 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้กับผู้ใช้บริการ
NT2 ตู้ชุมสาย (PBX) ในองค์กร TE1 อุปกรณ์ในระบบ ISDN TE2 อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ในระบบ ISDN TA อุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ

6 จุดอ้างอิง จุด U ชุมสาย ISDN กับ NT1 จุด T NT1 กับอุปกรณ์ผู้ใช้
จุด S PBX แบบ ISDN กับอุปกรณ์ ISDN จุด R TA กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ ISDN

7 โปรโตคอล โปรโตคอล LAP-D โปรโตคอล LAP-B ส่งสัญญาณควบคุม
ทำการจัดเส้นทางให้กับข้อมูลในช่องสัญญาณ รับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ผู้ใช้ ยุติการสื่อสารข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสารทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google