งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ เรื่อง x.25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ เรื่อง x.25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ เรื่อง x.25

2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
x.25 คือ ส่วนประกอบของ x.25 เส้นทางการส่งข้อมูล การทำงานของ x.25 สรุป

3 โพรโทคอล โพรโทคอล (protocol) หรือชื่อไทยว่า เกณฑ์วิธีการสื่อสาร คือข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ทำงานได้ด้วยกันทั้งระบบ คล้ายกับมนุษย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารถึงกันได้

4 Wide area network (WAN)
คือ ข่ายงานที่อยู่ห่างไกลกันมาก อาจจะอยู่ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานสาขาย่อยเข้ากับเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ที่อยู่ห่างกันไกล อาจจะอยู่กันคนละที่หรือคนละเมืองกัน แต่ติดต่อกันด้วยระบบการสื่อสารทางไกลความเร็วสูง หรือโดยการใช้การส่งสัญญาณ ผ่านดาวเทียมเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อถึงกันได้ ข่ายงานแต่ละข่ายงานจะอยู่ห่างกันประมาณ 2 ไมล์ซึ่งไกลกว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ แลน ที่อาจอยู่ภายในอาคารหรือบริเวณมหาวิทยาลัยเดียวกัน แวนไร้สาย (wireless wide area network) ข่ายงานบริเวณกว้างไร้สาย

5 x.25 คือ เป็นโพรโทคอลชนิดนึ่ง ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบ WAN ใช้สำหรับการส่งข้อมูลดิจิตอลทางไกล มีความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ เป็นที่นิยมใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980

6 ส่วนประกอบของ x.25 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
Data terminal equipment (DTE) คือส่วนท้ายสุดของระบบการติดต่อ X.25 โดยปกติได้แก่ PC หรือ Host ของ network และตำแหน่งของผู้รับบริการ. 2. Data circuitterminating(DCE) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่ออย่างเช่นModem และ Packet switches ซึ่งนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่าง DTE และ PSE และยังเป็นตำแหน่งในการสร้างแคร์เรียด้วย. 3. Packet-Switching Exchange(PSE) เป็นสวิตท์ที่ทำหน้าที่เป็น แอร์เรีย เน็ตเวิร์ค ขนาดใหญ่ โดยจะทำการส่งข้อมูลไปยัง DTE ด้วยโปรโตตอล X.25

7 เส้นทางการส่งข้อมูล มี 2 แบบ คือ
1. แบบ Switched (SVCs) เป็นการเชื่อมต่อชั่วคราวใช้สำหรับถ่ายข้อมูลเป็นช่วงๆ 2. แบบ Permanent (PVCs) เป็นการเชื่อมต่อแบบถาวรใช้สำหรับถ่ายข้อมูลที่การถ่ายโอนการบ่อยๆ

8 อุปกรณ์แยกหรือรวมแพ็กเกจ (X.25 PAD)
Packet Assembler/Disassemblerใน X.25 มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่าง DCE กับ DTE ให้สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ โดย เมื่อมีการส่งข้อมูลจาก PSE จะส่งมาที่ DCE หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกส่ง ให้กับ DTE แต่ในขณะที่ส่ง DCE จะทำการส่งผ่าน PAD ก่อน โดย PAD จะทำหน้าที่ เป็นบัฟเฟอร์ ในการกรอง ข้อมูล โดยการตัดส่วน ของ HEADER ของ X.25 ออก ก่อน

9

10 การทำงานของ x.25 เราจะใช้ X.25ในงานประเภทออนไลน์ที่ทำงานแบบรายการย่อยในลักษณะประมวลผลทีละรายการ ปกติจะใช้ในระบบ packet-switched เมื่อเมื่ออุปกรณ์ DTE หนึ่งตัวจะทำการติดต่อกับ DTE ตัวอื่นโดยจะส่งคำสั่งไปที่ DCE โดยผ่าน PAD ก่อน แล้ว DCE จะแปลงคำสั่งแล้วส่งไปที่ PSE เมื่อ PSE ได้รับคำสั่งก็หาเส้นทางที่จะติดต่อสื่อสารกับ DTE ที่เราต้องการ จากนั้น DTE ที่เราติดต่อไปก็จะส่งข้อมูลที่เราต้องการกับมาผ่านทางเส้นทางเดิม

11

12 สรุป x.25 คือ โปรโตคอชนิดหนึ่ง ที่มีการเชื่อมแบบ switched (SVCS) และ Permanent (PVCS) ระหว่างผู้ใช้กับระบบเครื่องข่าย ผ่านทาง WAN มีหน้าที่ส่งข้อมูลดิจิตอลทางไกล โดยมีการทำงานที่ร่วมกัน 3 ส่วน คือ DTE DCE PSE


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ เรื่อง x.25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google