งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังใจ เพื่อ กันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังใจ เพื่อ กันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังใจ เพื่อ กันและกัน

2 เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
ฉันจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับการเติบโตของเธอ

3 จงรักศัตรูและภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน

4 หากชีวิตไม่มีอุปสรรค
การแสวงหาก็ไร้ความหมาย สิ่งที่ได้มาก็ดูง่ายดาย อุปสรรมีไว้เพื่อการทดสอบ เมื่อผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นได้ครั้งหนึ่ง ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ไ ด้ เ ติ บ โ ต ขึ้ น อี ก ขั้ น ห นึ่ ง

5 มากกว่าเรียกร้องเพื่อได้รับ
เมื่อเราเริ่มให้ มากกว่าเรียกร้องเพื่อได้รับ คนที่เรียกได้ว่า.....เพื่อนแท้ ก็จะเดินมาหา

6 ฝนที่ตกลงมาหล่อเลี้ยงพืชพันธ์ให้ดำรงอยู่
ล้วนเกิดจาก น้ำแต่ละหยดจากทุกหนทุกแห่ง มารวมกันแล้วกลั่นออกมาเป็นเม็ดฝน หากคิดกระทำการใหญ่ให้สำเร็จ ต้องรวบรวมกำลังร่วมมือกันให้เป็นหนึ่งเดียว

7 เกียรติยศที่ได้มาอย่างไม่ขาวสะอาด
นำมาซึ่งความไม่เป็นสุข ภาคภูมิใจไม่ได้เติมที่ หวาดระแวงกลัวผู้อื่นจะรู้ถึงเบื้องหลัง หากเปี่ยมด้วยเกียรติยศที่ได้มาอย่างลวงโลก สู้อยู่อย่างไร้คนรู้จักแต่เป็นสุขกับชีวิตจะดีกว่า

8 ตราบใดที่ยังมีชีวิต ก็ยังมีความหวังหลงเหลืออยู่เมื่อล้มเหลวจนถึงที่สุด ตราบใดที่ยังมีสมองและสองมือ เริ่มต้นอีกครั้งก็ยังไม่สาย เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิต เรื่องเลวร้ายที่สุด ก็พลิกผันเป็นเรื่องดีได้

9 เมื่อตังใจเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย
จุดเริ่มต้นอาจดูขลาดเขลา ...เชื่องช้า... ทว่า...ตามรายทางนั้น แต่ละก้าวย่างคือการเก็บเกี่ยว เติมสิ่งที่ตนเองขาดให้เต็ม เราอาจจะถึงจุดหมายช้ากว่าคนอื่นอยู่บ้าง แต่เป้เดินทางที่เราแบกอยู่บนหลัง ไม่ได้ว่างเปล่าเลยสักนิด

10 อย่าพูดว่าทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ลองทำ
ไม่สิ่งใดได้มาง่าย ๆ ถ้าไม่รู้จักแสวงหา อย่าท้อถอยเสียแต่แรกเริ่ม ยอดเขาที่สูงที่สุดมนุษย์ก็ยังพิชิตมาแล้ว ดวงจันทร์ที่เคยได้แต่แหงนหน้าจ้องมอง หลายคนก็ได้ไปฝากรอยเท้าไว้มาแล้ว สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แท้จริงแล้วก็เป็นไปได้ ถ้าพูดว่าทำไม่ได้ เสียตั้งแต่ยังไม่ลองกระทำ ก็ไม่มีวันที่จะทำได้

11 การมีชีวิตอยู่ คล้ายดั่งการเดินทางที่ต้องพบสิ่งต่างๆ มากมาย ในบางครั้งอาจหกล้ม ...อย่างไรก็ตาม... เ ร า ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ต่ อ ไ ป

12 ก่อนที่จะตัดสินใจ ต้องมีความมั่นใจ มองทั้งด้านดีด้านเสีย ผลประทบที่จะตามมา อย่าคิดเพียงว่า ตัดสินอย่างรวดเร็ว นั้นเป็นการดี การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในหลาย ๆ คราว ตัดสินใจไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างช้าๆ ก็เป็นผลดีแก่ตัวเราเอง

13 ความดี มิได้อยู่ที่ปลายลิ้น หากประทับอยู่ในจิตใจ คนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนดี มิใช่เพียงเพราะคำพูดที่ดี แต่เป็นเพราะการกระทำที่ดีงาม

14 แต่ทุกคนคือเพื่อนแท้
เมื่อคบเพื่อนสักคน ควรให้ความจริงใจ มากกว่าการเสแสร้ง คนที่ให้ความจริงใจกับคนอื่น ถึงแม้จะมีเพื่อนน้อย..... แต่ทุกคนคือเพื่อนแท้

15 เวลาของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ
จากแรกเกิดถึงสิบสองปี รายละเอียดของชีวิตช่วงนี้สวยงามน่าจดจำ จากสิบสองปีถึงยี่สองปี โลกนี้เหมือนบินว่อนไปด้วยผีเสื้อปีกบาง จากยี่สิบสองปีถึงสามสิบสองปี ชีวิตเหมือนต้นกล้า ที่ต้องฟันฝ่ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อเติบโตเป็นต้นข้าวชูช่อเขียวไสว จากสามสิบสองปีจนถึงวาระสุดท้าย ชีวิตคือดินน้ำมัน ที่สองมือของตนเองเป็นผู้ปั้นแต่งว่าจะทำให้เป็นอย่างไร

16 ไม่ว่าเราจะกลัวสิ่งใด
ความกลัวก็ทำร้ายเราไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าเรากลัวอะไร หากเราไม่ใช้ความกล้า เราก็ต้องเผชิญความสิ่งนั้น ...ไปจนชั่วชีวิต ลองกล้า...เพื่อที่จะไม่กลัว ชัยชนะที่มีเหนือคนเองนั้น สำคัญและยิ่งกว่าการได้ชนะคนทั้งโลก

17 แต่ละวันของคุณ คือ... อิฐสำหรับสร้างบ้านในอนาคตของคุณ

18 เพื่อเธอเพื่อนที่รักของฉัน
BUSARIN SONCHAIPANYA บุศริทร์ ศรชัยปัญญา เพื่อเธอเพื่อนที่รักของฉัน


ดาวน์โหลด ppt กำลังใจ เพื่อ กันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google