งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรัก... ของสองเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรัก... ของสองเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรัก... ของสองเรา

2 แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง
แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง ยิ่งมาอยู่ใกล้กันมาก.. ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกัน ของคนสองคน ... อาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกขัดใจ ที่อีกคน ทำอย่างนั้น อย่างนี้ หรือ พูดจาอะไรที่เราไม่ค่อยพอใจ

3 แต่ด้วยความรักที่มีอยู่ และ หวาดกลัวว่า
หากพูด หรือ ทำอะไรออกไปแล้วจะเกิดการกระทบกระทั่ง หรือทำให้เสียความรู้สึกกันไปเปล่าๆ .... จึงเก็บความอึดอัดใจไว้ดีกว่า

4 จนเผลอลืมไปว่า ความรู้สึกที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายนั้น
จะถูกทับถม สะสมไว้ให้สูงขึ้น เป็นความขุ่นเคือง ในอารมณ์... อยู่เสมอ -- และอาจถึงจุดที่ ไม่อาจทนได้ในสักวัน

5 การคบหากับใครสักคนอย่างจริงจังนั้น เราต้องไม่ลืมว่า
คนๆนั้น คือคนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ..ตลอดไป อย่าให้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอดทนขนาดนั้นเลย..ดีไหม..

6 กล้าที่จะพูดทั้งใน แง่ดี ... แง่เสีย
กล้าที่จะพูดทั้งใน แง่ดี ... แง่เสีย เพื่อที่อีกฝ่ายจะได้รับรู้ และ ปรับตัวเข้าหากัน ... เพื่อถนอมรักไว้ให้อยู่ด้วยกัน นานๆ

7 เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย.. หากจะ
เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย.. หากจะ เก็บความรู้สึก เพื่อที่จะรักกันให้มากๆในวันนี้ --- แต่.. ไม่เคยยอมรับอะไรกันได้ และ... ทำให้ความรักน้อยลงในวันต่อไป..

8 อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองใจเล็กๆ.. กลายเป็นเรื่องใหญ่ --
กล้าที่จะพูดคุยกันให้เข้าใจ และให้ทุกความคลางแคลงใจจบลง...ที่ตรงนั้น..

9 เป็นเรื่องใหญ่ เกินกว่าที่จะถูกบั่นทอน ด้วยเรื่อง เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ
ค ว า ม รั ก เป็นเรื่องใหญ่ เกินกว่าที่จะถูกบั่นทอน ด้วยเรื่อง เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ --- แค่ คนสองคน ไ ม่ ไ ด้ คุ ย กั น -----


ดาวน์โหลด ppt ความรัก... ของสองเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google