งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลาน แต่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะด้อย - DNA มีลักษณะ เป็นรูปบันไดเวียนขวา - โครโมโซมในสิ่งมีชีวิตเป็นได้เป็นกี่ประเภท - เพศหญิงมีโครโมโซมเป็นเช่นใด - เพศชายมีโครโมโซมเป็นเช่นใด

2 -โครโมโซมของร่างกายคนมีจำนวนกี่คู่ .............
-โครโมโซมของคนมีจำนวนกี่คู่ -โครโมโซมของร่างกายคนมีจำนวนกี่คู่ -สายพันธุ์รุ่นลูกหลานที่เกิดจากการผสมในสายพันธุ์เดียวกันเรียกว่า พันธุ์แท้ -สายพันธุ์รุ่นลูกหลานที่เกิดจากการผสมพันธุ์แท้แต่ต่างลักษณะกันเรียกว่า พันธุ์ทาง -ลักษณะของยีนที่กำหนดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย เรียกว่า จีโนไทป์ -ลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏให้ภายนอกเรียกว่า ฟีโนไทน์ -หมู่เลือดใดมีมากที่สุดในคนไทย O

3 -หมู่เลือดใดมีน้อยที่สุดในคนไทย AB
-กลุ่มเลือด ABO แบ่งตามชนิดของ โปรตีน -โครโมโซมคู่ที่ 21 ขาดหายไป คืออาการ ดาวน์ซินโดรม -เพศหญิงที่มีโครโมโซม X ขาดหายไปคืออาการ -เพศหญิงที่มีโครโมโซม X เกินมา 1 แท่งคืออาการ -เพศชายที่มีโครโมโซม X เกินมา 1 อันคืออาการ -ทารกที่มีอาการปากแหว่ง เพดานโหว่ มักเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ คืออาการ -เด็กทารกที่มีเสียงร้องคล้ายแมวเป็นอาการชนิด คริดูชาตซินโดรม

4 -ปัจจัยใดที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน คือ มิวทาเจน
-อาการใดที่เด็กทารกเกร็งตลอดเวลาทำให้นิ้วเกยทับกัน อาการเอ็ดวาร์ดซินโดรม -คำกล่าวในข้อใดที่สนับสนุนหลักของพันธุกรรมมากที่สุด คือ พ่อแม่ เป็นอย่างไร ลูกก็มักจะเป็นอย่างนั้น -ปัจจัยใดที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน คือ มิวทาเจน -พืชที่กำเนิดแรกเริ่มคือ สาหร่าย รา -สัตวชนิดแรกที่กำเนิดในโลกคือ ฟองน้ำ -ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงของสิ่งมีชีวิต การทำลายถิ่นกำเนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ -การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสิ่มีชีวิต เป็นผลทำให้เกิด วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

5 - ผลจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ได้พันธุ์พืชที่เลวกว่าเดิม
- ทฤษฏีวิวัฒนาการของดาร์วิน มีหลักการที่สำคัญ คือ หลักการคัดเลือกโดย ธรรมชาติ - ผลจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ คือ ได้พันธุ์พืชที่เลวกว่าเดิม - สัตว์ชนิดแรกที่ประสบความสำเร็จในการทำโคลนนิ่งคือ แกะ ชื่อ DOLLY - อสุจิผสมกับไข่จากการร่วมเพศโดยธรรมชาติ โดยปกติเรียกว่า การปฏิสนธิ ภายใน - สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งใดมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ บริเวณชายฝั่ง - การเลี้ยงปลาจึงเปิดไฟสว่าง เพื่อให้ปลาและพืชแลกเปลี่ยน O2 และ CO2 ซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt แนวข้อสอบ - เมนเดลเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ต้นถั่วลันเตา - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกเรียกว่า ลักษณะเด่น - ลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google