งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cloning : การโคลน , โคลนนิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cloning : การโคลน , โคลนนิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cloning : การโคลน , โคลนนิง
หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง ที่เกิดกับพืช นั่นคือ การขยายพันธุ์พืชโดย ไม่อาศัยเพศ เช่น การแตกหน่อ

2

3 ศ.เอียน วิลมุต ผู้สร้างตำนานการโคลนนิง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่ได้ จากเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนและตัวเต็มวัย Nature 1997 , 385: 810-3

4 "คอปปี แคท " (Copy Cat) หรือ ซีซี (CC) แมวตัวแรกของโลกที่โคลนขึ้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University) ลูกแพะโคลนนิง (กลาง) กับแพะต้นแบบเพศผู้(ขวา) โดยมีแม่อุ้มบุญ (ซ้าย) ที่ไม่มีความข้องเกี่ยวทางพันธุกรรมยืนอยู่ข้างๆ โดย ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

5

6 นักวิทย์สหรัฐโคลนตัวอ่อนมนุษย์
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 นักวิทย์สหรัฐโคลนตัวอ่อนมนุษย์ บริษัทสเตมมาเจน ประกาศว่า ประสบความสำเร็จในการโคลนตัวอ่อนมนุษย์ เป็นครั้งแรกจากเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่ โดยใช้เทคนิคเดียวกับการโคลนแกะดอลลี่ โดยการเจาะเซลล์ไข่สตรีที่ได้รับบริจาค และฉีดนิวเคลียสของเซลล์ผิวหนังผู้ชายลงไป ตัวอ่อนที่ได้จากโคลนนิ่ง แลดูแข็งแรง แม้จะไม่มีผู้ใดทราบว่า ตัวอ่อนที่ได้จากการโคลนนิ่งจะแข็งแรงพอจนสามารถเติบโตเป็นทารกต่อไปได้หรือไม่

7 ถ้าเทคนิคการโคลนนิง ในมนุษย์ประสบผลสำเร็จ
นิสิตจะคิดทำโคลนของตัวเองหรือไม่ เพราะเหตุใด

8 Stem Cell : เซลล์ต้นกำเนิด
สามารถแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อแบ่งตัวแล้ว ยังคงสภาพการเป็นเซลล์ที่ยังไม่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเป็นเซลล์อื่นๆ ได้

9 Stem Cell นำมาจากไหนได้บ้าง
สเต็มเซลล์จากตัวอ่อน : Embryonic stem cell Stem cell ตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสท์ (ไข่ผ่านการผสมกับสเปิร์มมาแล้วประมาณ4-5วัน)

10

11 - จากไขกระดูก - จากเลือดในสายรก
2. สเต็มเซลล์ร่างกาย (Adult stem cell หรือ Somatic stem cell หรือ Mature stem cell) - จากเลือด - จากไขกระดูก จากเลือดในสายรก

12 กระบวนการสร้างตัวอ่อนลูกผสมโดยใช้เซลล์ไข่ของวัวที่ดึงเอาดีเอ็นเอออกไปแล้ว ก่อนฉีดดีเอ็นเอของมนุษย์เข้าไปแทน สถาบันคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานการเจริญพันธุ์มนุษย์และตัวอ่อนวิทยา (Human Fertilization and Embryology Authority: HFEA) ให้สามารถทำวิจัยสร้างตัวอ่อนลูกผสม (hybrid embryo) ระหว่างคนและสัตว์ได้เพื่องานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนเมื่อวันที่ 17 ม.ค.51 โดยเบื้องต้นให้เวลาทำวิจัย 1 ปี

13 - รัฐบาลประเทศเยอรมนีประกาศสนับสนุนให้นักวิจัยในประเทศศึกษาวิจัย สเต็มเซลล์ได้แล้ว แต่เป็นสเต็มเซลล์ที่ไม่ได้มาจากตัวอ่อนจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างสเต็มเซลล์จากผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนสเต็มเซลล์จากตัวอ่อน - วันที่ 28 ม.ค.51 นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้แถลง ต่อรัฐสภาเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยสร้าง สเต็มเซลล์ไลน์ โดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอ่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะนำเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่มาใส่ยีนสำคัญที่ควบคุมความเป็นสเต็มเซลล์ตัวอ่อน และเพาะเลี้ยงจนได้เซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกับสเต็มเซลล์ตัวอ่อนขึ้น

14 Genome คืออะไร Human Genome Project (HGP) : โครงการจีโนมมนุษย์
คือสารพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกรณีของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจีโนมคือชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ ("แบบพิมพ์เขียว" ของสิ่งมีชีวิต)

15 Human Genome Project (HGP)

16 The Human Genome Project : from Nature 2001 (15 Feb.)
    โครงการจีโนมมนุษย์ได้รับการประกาศสิ้นสุดการศึกษาลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์เมื่อกุมภาพันธ์ 2544 (ค.ศ. 2001) วารสาร Nature และ Science ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ The Human Genome Project : from Nature 2001 (15 Feb.) The Human Genome Project : from Science 2001 (16 Feb.)

17

18 ชีวจริยธรรม (Bioethics)
- การโคลนนิ่ง - สเต็มเซลล์ - ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์

19 The New Macdonald Pharm


ดาวน์โหลด ppt Cloning : การโคลน , โคลนนิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google