งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5

2 พลังงานยึดเหนี่ยวนิวคลีออน (Binding Energy ; B.E. )
เป็นพลังงานที่ต้องใช้ในการแยกนิวเคลียสออกเป็นอนุภาคองค์ประกอบ ( โปรตอนและนิวตรอน ) นิวเคลียสธาตุหนักจะมี B.E. มากกว่านิวเคลียสธาตุเบา B.E มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างมวลของนิวเคลียสกับผลบวกมวลของนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสนั้น

3 เป็นผลรวมมวลของอนุภาคนิวตรอนในหน่วย amu
สูตรหา B.E. คือ มวลนิวเคลียส ในหน่วย amu เป็นผลรวมมวลของอนุภาคนิวตรอนในหน่วย amu เป็นผลรวมมวลของอนุภาคโปรตอน ในหน่วย amu

4 จาก มวลพร่อง ดังนั้น หน่วย J

5 แต่การศึกษาระดับอะตอม เรานิยมใช้มวลในหน่วย u หรือ a. m. u
แต่การศึกษาระดับอะตอม เรานิยมใช้มวลในหน่วย u หรือ a.m.u. และใช้พลังงานในหน่วย อิเล็กตรอนโวลท์(eV)

6 1 U = ? eV จากทฤษฏีสัมพัทธภาพ จูล eV จำ ดังนั้น

7 มวล 1U ถ้าแทนในสมการ จะได้พลังงาน B.E เท่ากับ 931.5 MeV
ดังนั้น ถ้ารู้มวลพร่อง จะหา B.E. ได้อย่างเร็ว โดยนำมวลพร่องในหน่วย U คูณกับ MeV

8 นิวเคลียสขนาดใหญ่ จะมี B.E. มากกว่าขนาดเล็ก
พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน จะบอกเสถียรภาพแท้จริง n คือ จำนวนนิวคลีออนในนิวเคลียสนั้น

9 นิวเคลียสธาตุใดมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนน้อย นิวเคลียสจะไม่เสถียรภาพ มันจะปล่อยอนุภาคหรือพลังงานออกมาเป็นรังสี เพื่อปรับเข้าสู่สภาวะเสถียรภาพ ธาตุที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมากสุดคือ

10 ตัวอย่าง จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของ
กำหนด มวลอะตอมคาร์บอน มวลไฮโดรเจนอะตอม มวล มวล กำหนด 1 U = MeV

11 หามวลพร่อง มวลนิวเคลียสของคาร์บอน-12 ผลรวมมวลของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสคาร์บอน-12

12 หา M (มวลนิวเคลียสคาร์บอน-12 )
มีอิเล็กตรอน 6 ตัว อะตอม มวลนิวเลียสคาร์บอน-12 จึงเท่ากับ มวลทั้งอะตอม ลบ มวลของอิเล็กตรอน 6 ตัว

13 หาผลรวมมวลโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสคาร์บอน-12
มี p และ n อย่างละ 6 ตัว นิวเคลียส

14 ดังนั้น มวลพร่อง เท่ากับ
สรุปว่า พลังงานยึดเหนี่ยวทั้งหมด MeV พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน ตอบ

15 ตัวอย่าง จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของ
กำหนด มวลอะตอมของ มวลอะตอม มวล มวล

16 เฉลย หาเอง

17 จบตอน 5 โปรดทบทวนและศึกษาต่อ ตอนที่ 6


ดาวน์โหลด ppt นิวเคลียร์ฟิสิกส์ตอนที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google