งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัวแก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ myeloblast.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัวแก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ myeloblast."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัวแก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ myeloblast ได้ตั้งแต่ 30-90% ใน peripheral blood และ ใน bone marrow จะพบว่ามากกว่า 50% ของเซลล์เป็นพวก myelocyte และ promyelocyteเซลล์ตัวแก่ที่พบพวกนี้ใน บางครั้งยังพบว่านิวคลีโอไลยังมีอยู่ และให้ผลบวกของ myeloperoxidase ที่ค่อนข้างแรง Auer rods ท่านก็สามารถพบได้ พวก M2 นี้มักพบว่ามีความผิดปกติของโครโมโซม คือ มีการ translocation ของโครโมโซมคู่ที่ 8 t(8;24) ซึ่ง M2 นี้มีการทำนายโรคที่ดี (Good Prognosis)

2

3

4 จบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ
HOME รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัวแก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ myeloblast.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google