งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum)
พิจารณาการชนของวัตถุ 2 ก้อน

2 แสดงว่า ระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยมวลสองก้อนวิ่งมาชนกัน แรงซึ่งเกิดจากการชนเป็นแรงภายในระบบซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของระบบ หรือถ้ามีแรงภายนอกมากระทำขณะชนกันถือว่ามีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงภายใน แสดงว่าโมเมนตัมของระบบก่อนชน (Momentum of a System Collision Initial) เท่ากับ โมเมนตัมของระบบหลังชน (Momentum of a System Collision Final)

3 จะได้ว่า หรือ แสดงว่า ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลมีค่าคงที่ตลอดตั้งแต่ก่อนการชนถึงหลังการชนและไม่เปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google