งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
สัมมนาวิชาการ “สรุปผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบภัยเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการเฝ้าระวังเตือนภัย” วันที่ 12 กันยายน @ The Twin Towers Hotel Bangkok ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการขยับหรือเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่สะสมบริเวณชั้นเปลือกโลก ด้วยการระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในชั้นเปลือกโลกออกมาอย่างฉับพลัน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ แผ่นดินไหว รอยเลื่อน ทวีปเคลื่อนตัว รอยร้าว รอยแตก ดินถล่ม หินถล่ม หิมะถล่ม ไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม สึนามิ หินหนืดเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด ดินทรุด หลุมยุบ Liquefaction และอื่นๆ

3 รอยเลื่อน ทวีปเคลื่อนตัว

4 รอยเลื่อน ทวีปเคลื่อนตัว

5 ไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม
รอยร้าว รอยแตก วันที่ 17 มกราคม 2538 แผ่นดินไหวบริเวณตอนใต้ของเกาะฮอนชู เมืองโกเบ เกียวโต โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 7.2 ริคเตอร์ เสียชีวิต 5,000 บาดเจ็บ 26,000 ไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม

6 La Conchita, California
ดินถล่ม หินถล่ม Landslide Hazards at La Conchita, California (Jibson, 2005) Prudence would certainly dictate, however, that we anticipate renewed landslide activity during or after future periods of prolonged and(or) intense rainfall. Future earthquakes, of course, also could trigger landsliding in the area (Harp and Jibson, 1995, 1996)

7 สึนามิ

8 แผ่นดินไหว & สึนามิ Indonesia 235,900 Sri Lanka 30,900 India 10,700
Thailand 5,300 Myanmar 90 Maldives 82 Malaysia 68

9 สึนามิ การท่วมถึง การกัดเซาะ

10 หินหนืดเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด

11 ดินทรุด หลุมยุบ สภาพหลุมยุบกิ่งอำเภอมะนัง จ. สตูล
พื้นที่ กิ่ง อ. มะนัง จ. สตูล (จำนวน 5 หลุม) เวลา วันที่ 27 ธ.ค.47 หลุมที่ 1 ถล่มเวลา น. หลุม 2-5 ถล่มเวลา 6.00 น. ธรณีวิทยา ทุกหลุมอยู่ในปริมณฑลหินปูน ยุคออร์โดวิเชียน

12 ดินทรุด หลุมยุบ น่าจะเกิดจากการยุบตัวของหน้าดินที่วางทับหินปูนมีโพรงใต้ติน ภายหลังการสั่นสะเทือน อาจทำให้เกิดการยุบตัวของดินลงไปอุดตามช่องว่างของโพรง โดยมีแนวการยุบตัวอาจจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับรอยเลื่อนใหญ่

13 ดินทรุด หลุมยุบ ITALIA 2004 Caramanna et al. (2004)
The analysis points out that the sinkhole occurs typically within two-three weeks from the earthquake; the occurrence of sinkhole is generally related to local intensities >6, although lower local intensities could be enough in the ideal context for the sinkhole formation (INQUA Scale, 2003).

14 ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน
ขอบคุณ ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

15

16


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google