งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่งพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่งพลังงาน
ข้าวฟ่าง

2 ข้าวฟ่าง (Sorghum grain)
- ในประเทศไทย มี 4 ชนิด - grain sorghum : พันธุ์ Milo, Hegari - Sweet sorghum - Grass sorghum - Broom corn - ทนแล้ง โรคแมลง และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ - ลำต้นอ่อนมี HCN (prussic acid) - เมล็ดมี tannins : คุณภาพแบ่งตามระดับ

3 High tannin level 1.57 % Intermediate tannin level 0.66 % Low tannin level 0.33 % Tannins อยู่ที่ seed coat (สีน้ำตาลแดง) มีรสขม เป็นพิษ เป็นสารประกอบ polyphelonic ยับยั้งการสร้าง trypsin, b-amylase, lipase การย่อยได้ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหาร cholesterol

4 ทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ เกิดอาการตกเลือด การดูดซึมโภชนะโดยเฉพาะธาตุเหล็ก
เกิดกรด tannic acid ทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ เกิดอาการตกเลือด การดูดซึมโภชนะโดยเฉพาะธาตุเหล็ก พิษของแทนนินต่อไก่ใข่ 0.05% ในอาหาร เกิดจุดสีเหลืองบนไข่แดง 0.5% ไข่แดงมีสีเขียวมะกอก % ลดอัตราการเจริญเติบโต + ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร 0.5-2% ลดอัตราการเจริญเติบโต สะสมไขมันที่ตับ 2-4% ไข่จะได้สีเขียวอ่อน > 5% ไก่จะตาย

5 - ในข้าวฟ่าง มี cyanogens ซึ่งเป็น glycoside (cyanogenic glycoside)
เมื่อถูกย่อยจะปลดปล่อย prussic acid หรือ hydrocyanic acid Cyanogenic glycoside glucose+HCN+ketone ขัดขวางการทำงาน cytochrome oxidase ขาด ATP , energy dyspnea (หายใจขัด), gasping (หอบ), staggering (เดินโซเซ), paralysis (อัมพาต), convulsion (ชัก) โคม่าและตาย a-glucosidase

6 การใช้เมล็ดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ - ควรมีการบดเพื่อเพิ่มการย่อยได้
- ข้าวฟ่างมี CP สูงกว่าข้าวโพด (11 vs %) แต่ โปรตีนมีคุณภาพต่ำเพราะขาด lysine, threonine, methionine, cystine และ tryptophan (ข้าวโพดขาด lysine และ tryptophan ) - มีcarotene, ใขมันน้อยกว่าข้าวโพด - มี niacin สูงกว่าข้าวโพด

7 - ใช้เพื่อทดแทนข้าวโพดและกากถั่วเหลือง
แต่ต้องเสริม กรดแอมิโน และวิตามิน เอ สามารถใช้แทนที่ข้าวโพด อาหารไก่ไข่ แต่ต้องเพิ่มสารสี อาหารไก่กระทงและลูกไก่ ข้าวฟ่างที่มี tannins ต่ำ สามารถใช้แทนเมล็ดธัญพืชอื่นได้ % - อบไอน้ำและอัดน้ำมันจะลดทั้ง tannins และ prussic acid - คำนึงถึงความเปียกชื้น รา ยาฆ่าแมลง และการปนปลอม


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google