งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

2 ปิโตรเลียม (petroleum)
มาจากภาษากรีก petra – หิน และ elaion – น้ำมัน หรือภาษาละติน oleum – น้ำมัน ) หมายถึง น้ำมันที่ได้จากหิน หรือที่เราเรียกกันว่า น้ำมันดิบ บางครั้งเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "ทองคำสีดำ" หรือ "น้ำชาเท็กซัส"

3 เป็นสารไฮโดรคาร์บอน (CH) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ปิโตรเลียม เป็นสารไฮโดรคาร์บอน (CH) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) ซึ่งอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่นปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน

4 ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ - น้ำมันดิบ (Oil) - ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gases)

5 กำเนิดปิโตรเลียม กำเนิดปิโตรเลียม

6 การค้นพบปิโตรเลียม - ชนเผ่าบาบิโลเนียน (Babylonian)
เป็นชนเผ่าแรกที่มีการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ - ชาวจีนเป็นชาติแรกที่มีการทำเหมืองถ่านหิน และขุดเจาะบ่อก๊าซธรรมชาติลึกเป็นระยะร้อยเมตรได้

7 ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M
ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M. Kier) เป็นบุคคลแรกที่ถือได้ว่าขุดพบน้ำมัน โดยในปี พ.ศ เขาได้ขุดพบน้ำมันโดยบังเอิญจากบ่อที่เขาขุดขึ้น บนฝั่งแม่น้ำอัลเลเกนี (Allegheny) ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และตั้งชื่อน้ำมันดังกล่าวว่า น้ำมันซีนีกา (Seneca oil)

8 เอ็ดวิน แอล เดรก (Edwin L. Drake)
ไปเจาะสำรวจหาน้ำมันที่เมืองทิทัสวิลล์ (Titusville) ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) และเขาได้ขุดพบน้ำมันที่ระดับความลึก 69.5 ฟุต โดยมีน้ำมันไหลออกมาด้วยอัตรา 10 บาเรลต่อวัน จึงถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจน้ำมัน

9 การผลิตปิโตรเลียมและการกลั่นปิโตรเลียม
vdo

10 การใช้พลังงานปิโตรเลียมอย่างประหยัดและถูกวิธี
การใช้พลังงานปิโตรเลียมทางตรง เช่น การนำพลังงานปิโตรเลียมมาใช้กับยานพาหนะและเครื่องใช้ต่างๆ มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้คือ

11 - หลีกเลี่ยงเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
- เลือกใช้เชื้อเพลิงให้ถูกประเภทกับกำลังเครื่องยนต์ - หลีกเลี่ยงเชื้อเพลิงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย - หมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์อยู่เสมอๆ - ใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้เหมาะสม ใช้งานตามความสามารถและถนอม - หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุติดไฟหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ - กำหนดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยที่สุด - การใช้แก๊สหุงต้มควรเลือกถัง และหัวเตาที่ได้มาตรฐาน - หมั่นตรวจสอบรอยรั่ว และปิดวาล์วให้เรียบร้อยหลังจากการใช้งาน

12 - ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้า
การใช้พลังงานปิโตรเลียมทางอ้อม เช่น การนำพลังงานปิโตรเลียมมาผลิตกระแสไฟฟ้า มีหลักการที่สำคัญ ๆ ดังนี้คือ - ควรทราบชนิดและจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีภายในครัวเรือนของตน เพื่อประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม - เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้าน เช่น การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนการใช้หลอดไส้เนื่องจากกินไฟน้อยกว่า - ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้า ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายตัว เพราะจะทำให้เสียค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นและอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากสายไปร้อนจนไหม้ และควร บำรุงรักษาและหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอๆ


ดาวน์โหลด ppt ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google