งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26 พฤศจิกายน 2553

2 Outline The models to explain the universal determinants of health
SDH for primary care practice

3 The models to explain the universal determinants of health

4 Activity ให้นักศึกษาเขียนแผนภูมิแสดง Model of Health and Wellbeing
ให้เวลา 15 นาที เสร็จแล้วให้นำไปแปะที่ผนัง อภิปราย นาที

5 ตัวอย่าง

6 ตัวอย่าง X1 X2 X X3 Y สุขภาพดี Z1 Z2 Z Z3

7 Evans and Stoddart Field Model of Health and Wellbeing

8 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม – นพ.สุรเกียรติ

9 Dahlgren and Whitehead's Model of The Social Determinants of Health

10 Suggested Readings The Social Determinants of Health,
South Australian Council of Social Service, 2008

11 SDH for primary care practice

12 Activity แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ The determinants of health จากกรณีศึกษาที่ให้ โดยให้ขยายความว่าปัญหาในกรณีศึกษาเป็นผลมาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพใดบ้าง และเกิดขึ้นอย่างไร ให้เวลา 30 นาที ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที อภิปรายกลุ่มละ 5-10 นาที

13 กรณีศึกษา สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ช็อกข่าวพบศพทารกกว่า 2,000 ศพ
ผลกระทบหลังน้ำท่วม ‘ฉี่หนู’ ระบาด ‘สงขลา’ พบผู้ต้องสงสัย 10 ราย ศูนย์อนามัย ยะลาห่วงใยแม่ตั้งครรภ์ย้ำให้ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ได้ยามาฟรีก็กินทิ้งกินขว้าง ทำให้วันนี้ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตและนำเข้ายาเกินความจำเป็น 2 นศ.พริตตี้ซิ่ง ขยี้ต้นไม้ไฟลุก ย่างสดคาแจ๊ซ

14 Three Principles for Action, CSDH
Improve the conditions of daily life – the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age. Tackle the inequitable distribution of power, money, and resources – the structural drivers of those conditions of daily life – globally, nationally, and locally. Measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about the social determinants of health.

15 Suggested Readings Tackling the wider social determinants of health and health inequalities: evidence from systematic reviews. J Epidemiol Community Health 2010;64: ถมช่องว่างทางสุขภาพในช่วงชีวิตเรา บรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพด้วยปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แปลและเรียบเรียงจากขององค์การอนามัยโลก, 2553

16 Thank you for you attention


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google