งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rigid Body ตอน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rigid Body ตอน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rigid Body ตอน 2

2 กฎข้อ 1 นิวตัน (เชิงเส้น)
ถ้าแรงลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยขนาดความเร็ว(อัตราเร็ว)คงที่

3 กฎข้อ 1 นิวตัน (เชิงมุม)
ถ้าทอร์คลัพธ์ เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ทิศเหมือนเดิม และขนาด เท่าเดิม

4 ถ้า เปลี่ยน จะเปลี่ยน เพื่อให้ขนาด คงที่

5 กฎข้อ 2 นิวตัน(เชิงเส้น)
ถ้าแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่คงที่

6 กฎข้อ 2 นิวตัน(เชิงมุม)
ถ้าทอร์คลัพธ์ ไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะหมุน ด้วยความเชิงมุมไม่คงที่ หรือ มีความเร่งเชิงมุม อัตราเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ เท่ากับทอร์คลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

7 กรณีต่าง ๆ วัตถุมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์คลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์คลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และทอร์คลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุมีแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และทอร์คลัพธ์ไม่เป็นศูนย์

8

9

10 มีแรงลัพธ์คงที่กระทำ ตามแกน +x ตลอดเวลา

11 การหมุนของลูกข่าง ถ้าลูกข่างมีรูปร่างสมมาตรและเนื้อสมมตร จะวางนิ่งตรงบนพื้นได้ โดยไม่ต้องหมุน เพราะขณะนั้น แรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์คลัพธ์เป็นศูนย์ แต่วางยากมาก ๆ และอยู่ไม่ถาวร

12 การหมุนของลูกข่าง ถ้าลูกข่างที่มีรูปร่างสมมาตรและเนื้อสมมตร ถูกหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ ลูกข่างจะวางตรงบนพื้นได้มั่นคงกว่าไม่หมุน เพราะเหตุใด

13 ขณะนี้แรงลัพธ์เป็นศูนย์ และทอร์ครวมเป็นศูนย์
เมื่อหมุนจะเกิดโมเมนตัมเชิงมุม ลูกข่างจึงต้องพยายามวางตัวให้โมเมนตัมเชิงมุมคงที่ ด้วยการประคองตัวเองให้วางตั้งบนพื้นมัน

14 ปกติลูกข่างจะมีเนื้อไม่สมมาตร จึงวางตรงนิ่งบนพื้นไม่ได้ เพราะขณะนั้นแม้ว่าแรงลัพธ์จะเป็นศูนย์ แต่ทอร์ครวมไม่เป็นศูนย์

15 ถ้าหมุนลูกข่าง ลูกข่างจะหมุนนิ่งดังรูปได้ แม้ว่าลูกข้างจะมีเนื้อไม่สมมาตร ถ้าหมุนเร็วมากๆ จะวางนิ่งได้นาน แต่ถ้าหมุนไม่เร็วมาก จะส่ายน้อย ๆ เพราะเหตุใด

16 ถ้าวางลูกข่างเอียง โดยไม่หมุน จะล้มแน่นอน เพราะแม้แรงลัพธ์ขณะนั้นเป็นศูนย์ แต่มีโมเมนต์หรือทอร์ค ให้ลูกข่างหมุนคว่ำลง เกิดทอร์ค พุ่งเข้าไป ตั้งฉากกับกระดาษ ทิศโมเมนต์

17 ถ้าวางลูกข่างเอียงและหมุนเร็วพอสมควร จะไม่ล้ม แต่ลูกข่างจะหมุนและส่ายไปรอบ ๆ

18


ดาวน์โหลด ppt Rigid Body ตอน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google