งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกในกลุ่มเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกในกลุ่มเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกในกลุ่มเป้าหมาย
การรู้จักกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ข้อมูล (Information) ความเข้าใจ (Understanding) หาข้อมูลมาแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ

2 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการซักผ้า
ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดาห์ = 2% 2 ครั้งต่อสัปดาห์ = 5% 3 ครั้งต่อสัปดาห์ = 35% 4 ครั้งต่อสัปดาห์ = 40% 5 ครั้งต่อสัปดาห์ = 15% 6 ครั้งต่อสัปดาห์ = 3% Fact

3 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการซักผ้า
ความเข้าใจ แม่บ้านส่วนใหญ่ซักผ้า 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือวันเว้นวัน

4 Insight ต้อง ลึกกว่า

5 Insight คืออะไร? “การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงวิถีชีวิต เข้าใจว่าเขาทำอะไร? ด้วยเหตุอะไร? คุณค่าเขาคืออะไร? เข้าคิดอะไรอยู่ ?

6 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการปรุงอาหาร
ข้อมูล ทำอาหารหรือจัดอาหารเช้าและเย็น 10% ทำอาหารหรือจัดอาหารเย็น 60% ไม่ต้องทำหรือจัดเตรียมอาหาร 30%

7 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการปรุงอาหาร ความเข้าใจ
แม่บ้านส่วนใหญ่ทำหรือเตรียมอาหารเย็นสำหรับลูก หรือคนในครอบครัว

8 ข้อมูลทั่วไปของแม่บ้านที่ทำงานนอกบ้าน
แสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับลูก การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี เวลาในการทำอาหารให้ลูกมีน้อย เสื้อผ้าร่างกายต้องสะอาด

9 ข้อมูลเชิงลึก (Insight)
เวลาน้อยแต่อยากทำอาหารให้ลูกถ้าเมื่อมีโอกาส อาหารที่เตรียมต้องใช้เวลาไม่มาก อาหารต้องสะอาด ปลอดภัย รสชาติดี อาหารต้องเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการที่ดีของลูก

10 สรุป : Insight มาจาก เกณฑ์ด้านจิตวิทยา และพฤติกรรม
โดยการวิจัยซึ่งส่วนใหญ่มาจาเชิงคุณภาพ การสังเกต การทำ Focus group การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Depth Interview)


ดาวน์โหลด ppt Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกในกลุ่มเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google