งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง
The Financial Consultant Development Program เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ก.พ. 2552 อบรมภาคทฤษฎี ช่วง มี.ค. 2552 อบรมภาคปฏิบัติและฝึกงาน ช่วงเดือน เม.ษ. – พ.ค. 2552 ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง

2 การอบรมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ The Financial Consultant Development Program
โดยครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน คือ 1. การบริหารการเงิน 2. การบริหารการลงทุน 3. การบริหารภาษี 4. การจัดการสุขภาพ 5. การบริหารความมั่งคั่ง

3 การอบรมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ The Financial Consultant Development Program
การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วงหลักการและแนวคิด ประมาณ 36 ช.ม.- ช่วง 9 – 20 มี.ค. 52 ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง 2. ช่วงปฏิบัติจริง ประมาณ 1.5 เดือน - ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

4 การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (download ได้ที่เอกสารแนบ) มายังอีเมล์ 2. ประวัติการศึกษา หรือ เรซูเม่ 3. ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 15 ก.พ. 52

5 เกณฑ์การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยผู้บริหารของภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่ทัศนคติ บุคคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์

6 จัดงานโดย 1. ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท แอคคอรดไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด 5. บริษัท พอใจ โบรคเกอร์ จำกัด 6. ชมรมคนการเงินรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย

7 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
เบอร์


ดาวน์โหลด ppt ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google