งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 Outline ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
ภาวะการส่งออกและนำเข้าของประเทศในอาเซียน ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่าการส่งออก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สรุป

3 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
Semiconductor

4 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
Consumer Electronics (000 Units) (000 Units) Source: DisplaySearch

5 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
Consumer Electronics (Cont.) (000 Units) ที่มา: DisplaySearch

6 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ภูมิภาค
Shipments of Air Conditioning in Japan

7 ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN
อัตราการขยายตัวมูลค่าส่งออกของประเทศในอาเซียน ปี 2012 Singapore = -4%yoy Malaysia = -4%yoy Thailand = 2%yoy Vietnam = 104%yoy (ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ และ IC/Chip และส่วนประกอบ) Philippines = 10%yoy Indonesia = -2%yoy อัตราการขยายตัวมูลค่านำเข้าของประเทศในอาเซียน ปี 2012 Singapore = 1%yoy Malaysia = -3%yoy Thailand = 9%yoy Vietnam = 34%yoy Philippines = 1%yoy Indonesia = 5%yoy

8 ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN

9 ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN
Proportion of Main EE Export Products in ASEAN Countries (Cont.)

10 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก EE เทียบกับภาพรวมส่งออกรวมและอุตสาหกรรม มูลค่าส่งออก EE ปี 2013 เมื่อเทียบกับส่งออกรวมและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม สัดส่วนส่งออก EE = 23%ของส่งออกรวม (จากเดิม 25%) สัดส่วนส่งออก EE = 31%ของส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (จากเดิม 33%)

11 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
มูลค่าส่งออก EE และแนวโน้ม Growth Export Import 2009 -9.7 -11.7 2010 25.5 28.8 2011 -0.5 5.8 2012 2.0 9.3 2013 -1.4 -5.0 2014f 1.97 ( ) 2.8 ปี 2013 มูลค่าส่งออกปรับตัวลดลง เล็กน้อย ร้อยละ 1.4 จากการปรับตัวลดลงของตลาดจีน และ ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ คาดการณ์ ส่งออก ปี 2014 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.97 (ช่วง 1.70% %) โดยเฉพาะครึ่งปีหลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด สมมติฐานของการคาดการณ์จากแบบจำลอง ฯ โดยมีตัวแปรชี้นำ ดังนี้ ตัวแปรชี้นำที่ส่งผลด้านดี ต่อ มูลค่าการส่งออก ได้แก่ มูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โลก (ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.4%) อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินอ่อนค่า) Purchasing Manager Index: PMI (ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของโลก) Export Market (US/ASEAN/KR ดี) ตัวแปรชี้นำที่ส่งผลไม่ดี ต่อ มูลค่าการส่งออก ได้แก่ Export Market (JP ไม่ดี) ดัชนีราคาสินค้านำเข้า (มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น) มูลค่าส่งออก ที่คาดการณ์อาจไม่อยู่ในกรอบ 1.70% % จากผลกระทบของตลาดส่งออกที่ปรับตัวลดลงของตลาดจีน อียู

12 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออก EE

13 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกไฟฟ้า กล้องถ่ายโทรทัศน์/กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง (กล้องขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมทีวีและภาพยนตร์) ปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดอียู และ สหรัฐอเมริกา มีคำสั่งซื้อลดลง หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิตอลของ ทั้ง 2 ประเทศ เครื่องรับโทรทัศน์ ปรับลดลง เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้านี้ ปรับตัวลดลง หลังจากถูกตัดจีเอสพี

14 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (สัดส่วน 33% ของมูลค่าส่งออก EE รวม) ปรับตัวลดลง เนื่องจาก อุปกรณ์การเก็บข้อมูลได้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ตามอุปกรณ์ไอทีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การขยายตัวของตลาดจีน อียู และญี่ปุ่น ปรับตัวลดลง ส่วนไทยมีแผนทำอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ มากขึ้น

15 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ภาวะการผลิตและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ EE ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) %การขยายตัว (%yoy) EE -5.5 เครื่องใช้ไฟฟ้า -3.3 อิเล็กทรอนิกส์ -5.9 Electrical MPI %การขยายตัว (%yoy) เครื่องปรับอากาศ 7.6 คอมเพรสเซอร์ 1.2 พัดลมตามบ้าน -6.2 ตู้เย็น -11.3 กระติกน้ำร้อน -17.4 หม้อหุงข้าว -1.5 สายไฟฟ้า 6.7 ภาวะการผลิตโดยดูจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลง เนื่องจาก การผลิต HDD ปรับตัวลดลง จากปริมาณการผลิตของ HDD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวลดลง หันมาผลิตสำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น การผลิต ตู้เย็น ปรับลดลง จากตลาดในประเทศที่มียอดขายปรับต้วลดลง หลายบริษัทที่ปรับตัวลดลงในตลาดต่างประเทศ ยกเว้นชาร์ปและฮิตาชิ ส่วนการส่งออก ปรับตัวเพิ่มขึ้นบางบริษัท บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ บ.ไฮเออร์ และบ.ซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ เนื่องจากมีการส่งออกในตลาดอาเซียนปรับตัวเพิ่มขึ้น การผลิต กระติกน้ำร้อน ปรับตัวลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยน ไปใช้ กาต้มน้ำมากขึ้น Electronics MPI %การขยายตัว (%yoy) Semiconductor 1.4 Hard Disk Drive -7.4 IC -0.5

16 ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ปริมาณจำหน่ายในประเทศ ทุกผลิตภัณฑ์ ปรับลดลงส่วนใหญ่ ยกเว้น เครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก ตลาดในประเทศที่มีกำลังซื้อลดต่ำลง ประกอบกับ ปริมาณการจำหน่ายมีการจำหน่ายมากตั้งแต่ปี 2012 (หลังน้ำท่วม) เครื่องปรับอากาศ มีความต้องการมาก เนื่องจากมีสินค้ารุ่นใหม่ออกจำหน่ายมาก ประกอบกับมีการส่งเสริมการขายในช่วงหน้าร้อน

17 ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE ไทย
มูลค่าเงินลงทุนและจำนวนโครงการ: การขอรับการส่งเสริม การขอรับการส่งเสริม เป็นที่น่าสังเกต ถึงแม้การผลิต HDD ปรับตัวลดลง แต่โครงการขนาดใหญ่ (1,000 ล้านบาทขึ้นไป) ประเภทชิ้นส่วน HDD แต่ยังคงมีการขอรับการส่งเสริม เช่น บ.เบลตัน (HDD parts) บ.เม็กเท็ค (PCBA สำหรับ HDD) และ บ.ซีเกท (Head Stack Assembly) เพื่อรองรับแผนการผลิตหน่วยเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรองข้อมูลขนาดใหญ่

18 สรุป คาดการณ์มูลค่าการส่งออก EE ปี 2014 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.97 ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014 เป็นหลัก ประกอบกับฐานตัวเลขการส่งออกที่ไม่สูงมากนักในปี 2013 ทำให้มูลค่าส่งออกมี โอกาสปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว และ คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2014 การคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณดีกับสินค้าสำเร็จรูปว่าอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจะส่งผลดีกับการส่งออก ปัจจัยที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตลาดส่งออกหลักค่อนข้างซบเซา เช่น จีน และ ญี่ปุ่น ส่งผลต่อการส่งออกไปยังทั้งสองตลาดลดน้อยลง จากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงส่งผลต่อปริมาณการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงน้อยลงด้วย ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงถัดไป ได้แก่ มาตรการต่างๆของต่างประเทศ เช่น QE ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อความเชื่อมั่น กำลังซื้อ และการส่งออกทั่วโลกที่อาจปรับตัวลดลง เศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างซบเซาส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศ

19 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google