งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการสัมมาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการสัมมาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการสัมมาชีพ
แผนการจัดงาน “การเชื่อมโยงเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม” แลกเปลี่ยน - หารือ “ตัวช่วยการบริหารจัดการ”

2 แผนการจัดงาน “การเชื่อมโยงเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม”
จัดกลุ่มผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่เป็นผลิตผล ผลผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะ ผลผลิตที่เป็นความรู้ แสวงหาช่องทางการตลาด ชั้นที่ ๑ (บริโภคเองในครัวเรือน) ชั้นที่ ๒ (แลกเปลี่ยนจำหน่ายในชุมชน) ชั้นที่ ๓ (ส่งออกนอกชุมชน) ต้องมีตัวต่อสำคัญ

3 E – Marketing และทักษะการประกอบการ พื้นที่เด่นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
ข้อมูลโดยทีมสนับสนุน การสื่อสารกับ สสค. รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา (ธันวาคม ๕๕) และรูปแบบการจัดงานสัมมาชีพฯ โครงการสัมมาชีพ ๙๔ พื้นที่ โครงการอาชีวศึกษา ๕๕ โครงการ การเตรียมการของพื้นที่ (รู้จักผลผลิตของตนเอง/เน้นคุณภาพ, เตรียมโชว์ – ขาย, แผนการตลาด และการขยายผล)

4 แลกเปลี่ยนหารือ “ตัวช่วยการบริหารจัดการ”
เครื่องมือช่วย โปรแกรมบัญชีครัวเรือน (homeacc.thailanddb.com) โปรแกรมการเงินเพื่อการจัดการ (100tambol.qlf.or.th) การส่งเบิกงบประมาณ งวดที่ ๒ และ ๓ (ปิดโครงการ) การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ การบริหารจัดการในระดับจังหวัด การตรวจสอบบัญชี (CPA) รายงวด ปิดโครงการ

5 การประเมินสถานการโครงการ
ดำเนินการต่อไปได้ (เพิ่มเติมเล็กน้อย) ทำแล้วบันทึก ? ปรับแผนกิจกรรมและระยะเวลา เพิ่มเติมความรู้ที่ยังขาด แผนการทำงานและระยะเวลาการทำงานในระยะต่อไป แผนระดับพื้นที่ แผนระดับจังหวัด (กำหนดการส่งเอกสาร ภายในตุลาคม ๕๕)

6 คลินิกบัญชีการเงิน 02 – 615 – 7042 ต่อ 105 E – mail :


ดาวน์โหลด ppt เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการสัมมาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google