งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการให้รหัสICD-10TM For PCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการให้รหัสICD-10TM For PCU"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการให้รหัสICD-10TM For PCU
ดวงดาว เมืองสมบัติ

2 เตรียมตัวให้รหัส ● ข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วย
● เครื่องมือมาตรฐานสำหรับให้รหัส ● พื้นฐานภาษาอังกฤษ ● ความรู้ทางการแพทย์ ● ความละเอียดรอบคอบ ● สติ

3 ขั้นตอนการให้รหัส Basic stape 1.จำแนกผู้ป่วยเป็น 4 ประเภท
2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ละประเภท 3.ใช้ดรรชนีค้นหารหัสขั้นต้น 4.ตรวจสอบรหัสโดยใช้หนังสือเล่ม1ของICD TM 5.เติมตัวเลขให้ครบถ้วน 6.เลือกรหัสโรคหลัก โรคอื่นๆและรหัสสาเหตุภายนอก

4 ประเภทผู้ป่วย4ประเภท 1.บริการส่งเสริมสุขภาพ (เป็นZอย่างเดียวเท่านั้น)
-นัดมาดูอาการแล้วอาการคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ให้รหัสโรคเดิม -อาการทุเลาลงแต่ยังไม่หาย ใช้Z54.- -อาการหายสนิท ใช้Z09.-

5 ประเภทผู้ป่วย4ประเภท 4.บริการอื่นๆ(ไม่สามารถจัดเข้า1-3ได้)
เช่น ขอใบส่งตัว ให้รหัสโรคที่ผู้ป่วยเป็น ไม่จำเป็นต้องตามด้วยZ75.3 แล้ว แต่ถ้าต้องการใช้เพื่อเก็บสถิติก็สามารถใส่เพิ่มได้

6 การให้รหัส R คือการให้รหัสของอาการและอาการแสดงเมื่อไม่สามารถให้รหัสโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการและอาการแสดงนั้นได้ เช่น ไข้ ไอ คัดจมูก วินิจฉัยว่าเป็น Common cold รหัสคือJ00 ก็ไม่ต้องให้รหัส R50.9 R05อีก และไม่ต้องมีรหัสZ

7 การทำแผล ให้ยา จะเป็นรหัส S และตามด้วยรหัสสาเหตุภายนอก
-ถ้าเป็นแผลใหม่ได้รับอุบัติเหตุมา ให้การรักษาเช่น ทำแผล เย็บแผล ให้ยา จะเป็นรหัส S และตามด้วยรหัสสาเหตุภายนอก -ถ้าเป็นแผลเก่าผ่านการรักษามาแล้ววันนี้มาทำแผล แผลมีแนวโน้มว่าจะหายในระยะเวลาอันใกล้ ให้รหัส Z48.0 -แผลเรื้อรังทำมานานเป็นเดือนเป็นปี ให้รหัสโรคที่ผู้ป่วยเป็นเช่น เป็นแผลกดทับทำแผลทุกวัน ให้รหัสแผลกดทับ แผลมะเร็งให้รหัสมะเร็ง เป็นต้น ไม่ต้องตามด้วยZ09.9

8 รหัสหมวด Z00-Z01 ใช้กับผู้ที่มาตรวจแล้วไม่พบโรคหรือความผิดปกติใดๆ ตรวจแล้วปกติทุกอย่าง เช่น -ตรวจร่างกายแล้วปกติ ให้รหัส Z ตรวจวัดความดันโลหิตแล้วปกติให้รหัส Z01.3 แต่ถ้าวัดแล้วพบ ความดันโลหิตสูงแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงให้รหัสR03.0เป็นต้น - การตรวจPap smear ประจำปี ผลปกติให้รหัสZ01.4 แต่ถ้าผู้ป่วยปวดท้องน้อยเราตรวจPap smearให้ จะให้รหัสR10.4

9 การวางแผนครอบครัว Z30.0 วางแผนครอบครัวครั้งแรก/จ่ายยาคุมครั้งแรก

10 การฝากครรภ์ Z34.- กรณีครรภ์ปกติ เช่น Z34.0 ฝากครรภ์แรก Z34.8ฝากครรภ์อื่นๆปกติ Z35.-กรณีครรภ์มีความเสี่ยง เช่น Z35.5 การฝากครรภ์ที่มารดาตั้งครรภ์แรกอายุ 35ปีขึ้นไป(Supervision of primigravida) Z35.6 การฝากครรภ์ที่มารดาอายุน้อยกว่า17ปี ( Very young primigravida) Z35.8 การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ

11 อื่นๆ การให้รหัสเบาหวาน ถ้าไม่ระบุว่าเป็นเบาหวานชนิดใด ควรให้รหัส E14.9 การจะให้รหัสE11.9 ที่นิยมใช้จะต้องระบุว่าเป็นDM type 2 เท่านั้นและบันทึกไว้ใน OPD ผู้ป่วย ผู้ป่วยจิตเวชมาฉีดยาจิตเวช ให้รหัสจิตเวช ผู้รับบริการมาขอยาแต่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ให้รหัสZ76.8 มาขอตรวจเพราะกลัวเป็นโรค แต่ตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติไม่พบโรค ให้รหัส Z71.1 แต่ถ้าพบความผิดปกติให้ใส่รหัสความผิดปกติที่พบ

12 ข้อซักถาม??????


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการให้รหัสICD-10TM For PCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google