งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
บรูไน BRUNEI Royal Brunei Airlines

2 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
กัมพูชา CAMBODIA  Royal Khmer Airlines

3 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
อินโดนีเซีย INDONESIA Garuda Indonesia

4 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
ลาว LAOS Laos Airlines

5 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
มาเลเซีย MALAYSIA Malaysia Airlines

6 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
เมียนมาร์ MYANMAR Myanmar Airways International

7 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES Philippines Airlines

8 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
สิงคโปร์ SINGAPORE Singapore Airlines Limited

9 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
เวียดนาม VIETNAM Vietnam Airlines

10 ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
ไทย THAILAND Thai Airways International


ดาวน์โหลด ppt ตอน..สายการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google