งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1
เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนได้ทราบถึงองค์ประกอบของดอกไม้ นักเรียนได้ทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบแต่ละส่วนของดอกไม้ นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนในการขยายพันธุ์ของพืชดอก

3 <พืชที่มีดอก เราจะเรียกว่า “พืชดอก”>
5 <พืชที่มีดอก เราจะเรียกว่า “พืชดอก”> ถูก ผิด

4 <พืชที่ไม่มีดอก เราเรียกว่า “พืชดอก”>
5 <พืชที่ไม่มีดอก เราเรียกว่า “พืชดอก”> ถูก ผิด

5 องค์ประกอบของพืชดอก มีกี่องค์ประกอบ
5 ก. 1 องค์ประกอบ ข. 2 องค์ประกอบ ค. 3 องค์ประกอบ ง. 4 องค์ประกอบ

6 ดอกไม้ มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ดอกไม้ มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

7 องค์ประกอบของดอกไม้มีกี่ส่วน
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

8 เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย กลีบดอก กลีบเลี้ยง

9 ให้นักเรียนคลิกลากคำไปวางให้ตรงกับตำแหน่งในภาพ
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย

10 ให้นักเรียนประกอบภาพข้างล่างนี้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

11 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พืชดอก โดย.. นางสาวสุมาลี ลีประโคน ครู คศ.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google