งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองของพืช umaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองของพืช umaporn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองของพืช umaporn

2

3

4

5

6

7

8 Auxin [IAA] = Indole Acetic Acid

9 auxin เร่งการเจริญเติบโตของพืช แบ่งเซลล์ ขยายตัวของเซลล์
เปลี่ยนแปลงเซลล์ ควบคุมการเจริญตาข้างและกิ่ง เร่งการเจริญของผล กระตุ้นการสร้างราก

10

11

12

13

14

15 ร่วมกับ IAA ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Cytokinin กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ร่วมกับ IAA ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

16

17

18

19

20 Gibbereliin

21

22

23

24 Ethylene เร่งการสุกของผลไม้ กระตุ้นการหลุดร่วงของใบ
กระตุ้นการเกิดดอกเพศเมียในพืชตระกูลแตง กระตุ้นการเกิดราก ทำให้สีดอกไม้จางลง กระตุ้นการเกิดยางในต้นยางพารา

25

26 Abscisic Acid ยับยั้งการเจริญเติบโตของตา การปิดเปิดปากใบ
กระตุ้นการร่วงของใบ ยับยั้งการงอกของเมล็ด Abscisic Acid

27 Gravitropism

28 Gravitropism

29 Gravitropism

30 Thigmotropism

31 Hydrotropism

32 Phototropism

33 NASTIC MOVEMENT

34

35

36

37

38

39 NUTATION MOVEMENT

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองของพืช umaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google