งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงพิธีเปิดสนาม การแข่งขันกีฬา สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงพิธีเปิดสนาม การแข่งขันกีฬา สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงพิธีเปิดสนาม การแข่งขันกีฬา สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

2 เปิดสนามกีฬาเทศบาล

3 กิจกรรมวันเกิด “Happy birthday”

4 กิจกรรมวันไหว้ครู 12 มิ.ย. 2551

5

6 กราบเท้าแม่ด้วยความรักวันแม่

7 บรรยากาศแห่งความรัก และความผูกพัน
บรรยากาศแห่งความรัก และความผูกพัน

8 ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรในวันไหว้ครู

9 ฟังธรรมเทศนา

10 ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี 2551
ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี 2551

11 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

12 กิจกรรมเกมการศึกษา

13 ชมรมคุณครูนอกประจำการ มาเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมทุกวันพฤหัสบดี

14 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

15 17 ก.ย. 2551 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
17 ก.ย ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น

16 บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

17 นายก้อง ภู่ศิริ รองนายกเทศมนตรีและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ
นายก้อง ภู่ศิริ รองนายกเทศมนตรีและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ

18 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

19 เด็กๆ ช่วยกันรดน้ำต้นไม้


ดาวน์โหลด ppt การแสดงพิธีเปิดสนาม การแข่งขันกีฬา สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google