งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amptron Instruments (Thailand) BILLINHG AUTOMATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amptron Instruments (Thailand) BILLINHG AUTOMATION SYSTEM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Amptron Instruments (Thailand) BILLINHG AUTOMATION SYSTEM
Present BILLINHG AUTOMATION SYSTEM

2 Amptron Instruments (Thailand)
ประวัติบริษัท ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2525 – สิงค์โปร์ กันยายน 2528 – มาเลเซีย กันยายน 2533 – ไทย เมษายน 2534 – อินโดนีเซีย กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ระบบการควบคุมอัตโนมัติภายในโรงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักรและกระบวนการผลิต ติดตั้งระบบ Hardware & Software ของระบบการวัด, ควบคุมและการจัดการทางด้านพลังงาน SCADA งานทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ

3 ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
Product Analog Indicators Cam Switch Digital Meter Programmable Multifunction Power Meter Multifunction Digital Meter RS485 Converter Power Factor Bar graph indicator Current Transformers General purpose relays Kwh Meter Transducers Transmitter Programmable digital meter relay Relays Paperless Recorder DC2000 (Touch Screen) Paperless Recorders A330( Large Screen) Pilot Lamp – Push Button Fault Annunciator Energy Managements System Demand Controller System Mosaic Systems Computer Wall & Large-Screen GPS Clocks Portable Power Analyser TB31 Metra Hit 29S–set1 Mavolog10 - mobile set Portable Power Analyser PV3

4 เชื่อใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรอง
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. เชื่อใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ใบรับรองจาก PTB

5 Types of Solution Power Industry Process Industry Building Automation
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

6 ขอแนะนำระบบ BILLING SYSTEM
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. Energy ■ สะดวก มีระบบปลอดภัยของข้อมูล ■ มีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง ข้อมูลไม่สูญหาย ■ ขนาดกะทัดรัด ทันสมัย ติดตั้งง่าย ■ ควบคุมและทำรายงานผ่านคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ ■ RS485 MOSBUS PROTOCAL

7 Features ติดตั้งสะดวกและง่าย DIN rail mounted
รองรับมิเตอร์ 1Phase,3Phase แบบ Direct หรือ CT กินไฟต่ำ < 0.1VA for CT/1A ระบบสามารถขยายเพิ่มได้ในอนาคต Flexible systems เปลี่ยน Data communication port เป็นระบบ Ethernet TCP/IP LAN ระบบเก็บข้อมูลไว้เมื่อไฟดับและกลับมาทำงานต่อเมื่อไฟมา Auto run ประหยัดเวลาในการไปจดค่าที่มิเตอร์ทำให้บุคลากรไปทำงานอย่างอื่นได้ ตั้งเวลาออกใบเสร็จเก็บเงินได้ Automatics ถูกต้องแม่นยำ มีระดับความปลอดภัยสูงกว่า เลือกระดับสิทธิในการ Management software All in one เก็บข้อมูลเป็น Database ของ MS Sql หรือใช้ Database ของ Oracle สามรถ Import/Export ข้อมูล เป็น MS Excel

8 1Phase Energy meter Pulse or RS485
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

9 3Phase Energy meter Pulse or RS485
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

10 RS485 TO RS232 CONVERTER MBI02 • DIN rail mounted, Easy installation
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. MBI02  • DIN rail mounted, Easy installation • Industrial design and Tropicalised • Polycarbonate, self extinguishing. • Rugged housing-non combustible, ABS plastic-heat resistance. • LED Display of Power, Transmission Data and Receive data. • Built in supply, NO external adaptor. • Auto speed and auto data direction.

11 CONCENTRATER(CENTER) LG-ONE
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ■ Standard modbus RTU protocal ■ RS485 interface for PC&MODEM ■ Data Logger memory 1MB for 32 device ■ Rate:9600 bps,19200 bps,38400 bps ■ 220V AC,50Hz supply power ■ Real-Time Clock ■ Programmable sampling interval of 1,5,15,30 minutes, 1,3,6,12 and 24 House ■ RS232 interface for PC&GSM network RM-1 CENTER MEMORY

12 Communication with PULSE
PULSE & RS485 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. AI-02 Pulse-RS485 Converter Digital Input LOG-1 Water meter Energy meter Gas meter Billing Pro 1.0 Software RS232 – RS485 Converter Digital Input LOG-N Water meter Energy meter Gas meter

13 Communication with RS485 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.
AI-02 Pulse-RS485 Converter Concentrator RM-1 No 1 Billing Pro 1.0 Software RS232 – RS485 Converter KWH #1 KWH #30 Concentrator RM-1 No…N KWH #1 KWH #30

14 Communication with RS485 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.
PULSE & RS485 Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. AI-02 Pulse-RS485 Converter KWH No.1 GAS METER WATER METER Billing Pro 1.0 Software RS232 – RS485 Converter Concentrator RM-1 KWH No.1 KWH No.1

15 STANDARDS Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

16 - MS ACCESS - Oracal - SQL Database design DATABASE
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. DATABASE - MS ACCESS - Oracal - SQL

17 ข้อมูลมีขนาดเล็กง่ายต่อการจัดการ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย
Database design Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ข้อมูลมีขนาดเล็กง่ายต่อการจัดการ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย ลดการทำงานของผู้ใช้ในการจัดการข้อมูล 4. ปรับเปลี่ยน REPORT ตามความต้องการของผู้ใช้ 5. มีระบบ Auto back up data ป้องกันข้อมูลสูญหาย 6. มีการเข้ารหัสป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติ 7. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้

18 ผังมิเตอร์แบบ Explore
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

19 การนำเข้า/นำออกแฟ้ม Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. Import
Export

20 BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ระบบ Export Data to Excel

21 การส่งออก(สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ใช้ได้)
BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version(Report) Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. การส่งออก(สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ใช้ได้)

22 ข้อมูลประจำวัน 2.ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. 1.Customer Check IN/OUT 2.ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

23 ออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

24 CONTROL TECHNOLOGY SOFTWARE
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. เป็นการ setting Logger และ มิเตอร์ เพิ่มเข้าไปในระบบ เช่น RM Setting Meter Address Meter Data Record Time Read RM Memory CommPort

25 BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version
ระบบคำนวนการใช้ไฟอัตโนมัติ Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

26 การออกรายงานแบบกราฟ กราฟแสดงหน่วยไฟฟ้า 12 เดือน
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. กราฟแสดงหน่วยไฟฟ้า 12 เดือน กราฟแสดงค่าไฟฟ้า 12 เดือน สามรถออกแบบกราฟได้เอง แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 2D 2D 3D 3D

27 ฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

28 BILLlING PRO 1.0 Software Thai Version
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า AUTO & MANUAL

29 การพิมพ์ใบแจงหนี้ Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

30 รายงานข้อมูลต่างๆ Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. เป็นการบอกข้อมูลต่างๆ ของระบบ เช่น สถานที่ อาคาร ชั้น และห้อง

31 ทีมงาน SuPport & SERVICE
Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd.

32 ภาพที่ไปติดที่ รีสอร์ท สันติวิลล่า ภาพที่ไปติดที่ บริษัท กี่หิ้น
REFERANCE Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. ภาพที่ไปติดที่ รีสอร์ท สันติวิลล่า ภาพที่ไปติดที่ บริษัท กี่หิ้น

33 THANK YOU Amptron Instruments (Thailand) Co.,Ltd. MR.KARTN WINTACHAI
Mobile: , TEL: EXT. 115 FAX:


ดาวน์โหลด ppt Amptron Instruments (Thailand) BILLINHG AUTOMATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google