งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) By CHINCHAMON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) By CHINCHAMON."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) By CHINCHAMON

2 Performance Review Retail Dept :47 Performance Review Retail Dept :47 2

3 3

4 Performance Review Retail Dept :48(NB) Performance Review Retail Dept :48(NB) 4

5 5 Performance Review Retail Dept :48 Performance Review Retail Dept :48

6 6

7 7 SALES REVENUE BY BRANDGROUP

8 8 SALES REVENUE BY TOP BRAND ( Dept :47 )

9 9 SALES REVENUE BY TOP 12 CS_CODE #1 SALES REVENUE BY TOP 12 CS_CODE #1

10 10 SALES REVENUE BY TOP 12 CS_CODE #2 SALES REVENUE BY TOP 12 CS_CODE #2

11 11 SALES REVENUE BY TOP BRAND ( Dept :48 )

12 SALES REVENUE TOP 10 CUSTOMERS : DEPT 48 & 47 12

13 คำขวัญวันเด็ก พ. ศ.2555 “ สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คง รักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี คำขวัญวันเด็ก พ. ศ.2555 “ สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คง รักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) Performance Review on November Y2011 Retail Team (Dept : 47 & 48 ) By CHINCHAMON.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google