งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A

2 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 2 , 4 , 6 } จงหา ดังนั้น = { 1 , 3 , 5 }
ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 2 , 4 , 6 } จงหา ดังนั้น = { 1 , 3 , 5 } A 1 ส่วนที่แรเงา คือ 3 5

3 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 0 , 2 , 4 , 8 } B = { 1 , 9 } จงหา 1. 2.
ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 0 , 2 , 4 , 8 } B = { 1 , 9 } จงหา ดังนั้น = { 1 , 3 , 5 ,6, 7 , 9 } A 6 1 9 9 4 4 2 3 8 5 7 7

4 A = { 0 , 2 , 4 , 6 , 8 } B = { 1, 9 } ดังนั้น = { 0 , 2 ,3, 4 ,5, 6 ,7, 8 } B 5 3 7 1 8 2 9 4 6

5 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ A = { 0 , 2 , 3 , 5 } B = { 0 , 2 , 7 , 8 } จงหา B 1 A 9 3 7 2 5 8 4 6

6 A = { 0 , 2 , 3 , 5 } B = { 0 , 2 , 7 , 8 } B 1 A 9 3 7 2 5 8 4 6

7 ผลต่าง นิยาม ผลต่างของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A – B หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B

8 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1 , 2 , 3 , 4 } B = { 3 , 4 , 5 , 6 } จงหา A – B และ B - A
A 9 1 3 5 4 2 6 7 8

9 A = { 1 , 2 , 3 , 4 } B = { 3 , 4 , 5 , 6 } ดังนั้น B – A = { 5 , 6 }
A 9 1 3 5 4 2 6 7 8

10 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้. A = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9}
ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9} B = { 3 , 6 , 9 , 10 } C = { 2 , 4 , 6 , 7 , 9 } จงหา - A B 1 10 3 5 9 7 6 2 4 8 C

11 แบบฝึกหัดเสริม เรื่องการดำเนินการของเซต
แบบฝึกหัดเสริม เรื่องการดำเนินการของเซต จงหา


ดาวน์โหลด ppt คอมพลีเมนต์ นิยาม คอมพลีเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย หมายถึง เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นสมาชิกของเซต แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google