งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

2 ปัญหาการสร้างสติ๊กเกอร์
ถ้าพ่อค้าคนหนึ่งต้องการสร้างสติ๊กเกอร์เพื่อขาย โดยสติ๊กเกอร์ของเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1x7 นิ้ว และมีรูปแบบที่จะติดบนสติ๊กเกอร์อยู่ 3 แบบ ดังรูป แต่เขาไม่ทราบว่า จะมีสติ๊กเกอร์ที่ต่างกันอยู่ทั้งหมด กี่แบบ(ต้องติดสติ๊กเกอร์ให้เต็มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) นักเรียนจะช่วยเขาได้หรือไม่ ถ้าสติ๊กเกอร์นั้นมีรูปแบบดังนี้

3 1” 7” 1” 1” 2” 1” 3”

4 1”

5 จะเดินจาก A ไป B ตามเส้นทางโดยให้ได้เส้นทางที่สั้นที่สุด ได้กี่วิธี
C D A จะเดินจาก A ไป B ตามเส้นทางโดยให้ได้เส้นทางที่สั้นที่สุด ได้กี่วิธี ถ้าไม่สามารถเดินผ่านเส้นทึบดังกล่าวได้ จะเดินได้กี่วิธี (สั้นที่สุด)

6 2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับของที่ซ้ำกันบางส่วน
มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, b} มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, a, b} มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากเซต {a, a, a, b, b, c} มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ BANANA มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ MISSISSIPPI

7 2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับของที่ซ้ำกันบางส่วน
สิ่งของจำนวนหนึ่งประกอบด้วย ชนิดที่ 1 จำนวน r1สิ่ง ชนิดที่ 2 จำนวน r2สิ่ง ชนิดที่ 3 จำนวน r3สิ่ง . ชนิดที่ n จำนวน rnสิ่ง โดยที่ r1+r2+r3+…+rn=r การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเหล่านี้แทนด้วย P(r; r1,r2,r3,…,rn) =

8 มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ BANANA
มีกี่วิธีในการสร้างคำโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จากคำ MISSISSIPPI ถ้า ไม่มีเงื่อนไขใดๆ อักษร Iทุกตัว ต้องอยู่ติดกัน อักษร I ต้องไม่อยู่ติดกัน

9 More Exercises จงหาจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนอักษรในคำว่า PROBABILITY
ถ้าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ถ้าต้องการให้ขึ้นต้นด้วย P ลงท้ายด้วย Y ขึ้นต้นด้วย B ลงท้ายด้วย B ถ้าต้องการให้ B 2 ตัวอยู่ติดกัน ให้ B 2 ตัวติดกัน และ I สองตัวติดกัน ให้สระ ( เช่น A,E,I,O,U) ทุกตัวอยู่ติดกัน สระทุกตัวติดกันและ พยัญชนะทุกตัวติดกัน


ดาวน์โหลด ppt การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อมีของซ้ำกัน (Arrangement with Repetition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google