งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวนหมอกและสวนพืชทะเลทราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวนหมอกและสวนพืชทะเลทราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวนหมอกและสวนพืชทะเลทราย
สวนหมอกพื้นที่บริเวณด้านข้างติดกับโรงเรียนนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ทนร่ม และชอบชื้นปลูกภายใต้หลังคาที่ติดระบบพ่นหมอกเพื่อให้ความชื้นแก่ต้นไม้พันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นสกุล เฟิน คล้า และบอน สวนพืชทะเลทราย พื้นที่ติดกับสวนหมอกเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชที่ชอบแห้งแล้งได้แก่ กระบองเพชร แคคตัส สลัดได โดยปลูกในกระบะทราย ตกแต่งด้วยหินชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องหินธรรมชาติและต้นไม้ทนแล้ง

2 สวนหมอกก่อนการปรับปรุง

3 สวนหมอกหลังการปรับปรุง

4 สวนพืชทะเลทราย


ดาวน์โหลด ppt สวนหมอกและสวนพืชทะเลทราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google