งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการออกแบบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการออกแบบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการออกแบบสวน
บทที่ 5 ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการออกแบบสวน ? ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงโครงสร้างตัวอาคาร ข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตัวบุคคล

2 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ 1.1 สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งบ้านเรือน
ภูเขา ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่ดอน ริมฝั่งทะเล 1.2 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ฝน ความชื้น แสงแดด ฤดูกาล กระแสลม ทิศทางลม 1.3 ลักษณะความลาดเอียงของพื้นที่ ที่ราบ % ที่ลาดเอียง 5 – 12 % ที่ลาดชัน > 12 %

3 1.4 แผนที่ขนาดของพื้นที่
โฉนดที่แปลงที่ปลูกสร้างบ้าน แบบพิมพ์เขียวของบ้าน 1.5 ลักษณะพันธุ์ไม้เดิมและตำแหน่งที่ตั้ง พันธุ์ไม้พื้นเมือง บอกสภาพถิ่นฐานเดิมบริเวณนั้น พันธุ์ไม้ประดับเดิม การปลูกพืชในระบบนิเวศน์เกษตร 1.6 ลักษณะดิน ดินมีปัญหาหรือไม่ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินด่าง ดิน ลูกรัง เศษวัสดุก่อสร้าง

4

5 2. ข้อมูลเชิงโครงสร้างตัวอาคาร
Style ของบ้าน ไทยประยุกต์ สวนต้องไทยประยุกต์ บ้านทรงไทย สวนจีน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้าน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสวนเสมอ ตำแหน่งของห้องต่าง ๆ กับความสัมพันธ์ที่มีต่อสวน มองที่หน้าต่างห้องรับแขกแล้วเห็นอะไร

6 3. ข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้อง
3.1ระบบไฟฟ้า ใต้ดิน บนฟ้า ตำแหน่งที่ตั้ง main broad การใช้ไฟฟ้าในสวนและผลกระทบ 3.2 ระบบประปา ตำแหน่งที่ตั้ง การติดตั้งระบบให้น้ำในสวนและผลกระทบ 3.3 ระบบสุขาภิบาล ตำแหน่งที่ตั้งและผลกระทบ 3.4 ระบบระบายน้ำ ตำแหน่งที่ตั้ง วิธีการระบายน้ำออกจากสวน

7 ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคล
ความชอบหรือไม่ชอบวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสวน สอบถามทุกคนในบ้าน วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง ความชอบที่ซ้ำๆ กัน การเรียงลำดับความสำคัญ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ?

8 ตัวอย่างคำถามที่ควรตั้ง
ความชอบเกี่ยวกับต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ที่กินได้ ไม้ให้ร่มเงา ไม้หอม การพักผ่อนในสวน กลางวัน กลางคืน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การเลี้ยงสัตว์ในบ้าน นก แมว หมา ปลา กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา สนามเด็กเล่น


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการออกแบบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google