งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Habit of Plant……....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Habit of Plant……...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Habit of Plant……...

2 Herb (ไม้ล้มลุก) ไม้ล้มลุก (herb) ลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อโตเต็มที่แล้วสูงไม่เกิน 4 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

3 Shrub (ไม้พุ่ม) ไม้พุ่ม (shrub) ลำต้นมีเนื้อไม้แข็ง เมื่อโตเต็มที่แล้วลำต้นมีขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านใกล้พื้นดิน และลำต้นสูงน้อยกว่า 10 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

4 Tree (ไม้ยืนต้น) ไม้ยืนต้น (tree) ลำต้นมีเนื้อไม้แข็ง เมื่อโตเต็มที่แล้วลำต้นขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านห่างจากพื้นดิน และลำต้นสูงเกิน 10 ฟุต (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

5 ไม้เลื้อย (climber) ลำต้นอาจเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง เลื้อยพันไปตามต้นไม้หรือวัตถุอื่น ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี้ Twiner คือ ไม้ล้มลุกที่ใช้ลำต้นพันต้นไม้ต้นอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ เพื่อชูตัวเองให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่ (เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

6 Tendril climber คือ ไม้ล้มลุกที่ใช้มือจับ(tendril) ในการเกาะเกี่ยวต้นไม้ต้นอื่นที่อยู่ใกล้ เพื่อชูตัวเองให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่ Tendril

7 Root climber คือ ต้นไม้ที่ใช้รากที่ออกตามข้อในการเกาะเกี่ยวต้นไม้อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ขึ้นไปรับแสงแดด
Liane คือ ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ที่มีเนื้อไม้ ใช้ลำต้นในการพันกับต้นไม้อื่น ๆ ขึ้นไปรับแสงด้านบน (เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

8 Scandent คือ ต้นไม้ที่ปกติสามารถเจริญตั้งตรงด้วยตัวเองได้ แต่ถ้ามีสิ่งใดให้เลื้อยพันได้ก็จะเลื้อย
(The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

9 การจัดแบ่งลำต้นตามลักษณะแหล่งกำเนิดอาศัย (habit)
Xerophyte คือ พืชทนแล้ง หรืออยู่ในที่ที่มีน้ำน้อย เช่น ตะบองเพชร สลัดได กุหลาบหิน ฯลฯ พืชพวกนี้มักมีการลดรูปของใบไปเป็นหนาม เพื่อลดการคายน้ำ (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

10 Mesophyte คือ พืชที่อยู่บนบกที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีน้ำอยู่พอสมควร เช่น มะม่วง ลำไย เงาะ ฯลฯ
Parasitic plant คือ พืชที่ชอบอาศัยอยู่บนพืชอื่น และเบียดเบียนแย่งอาหารจากต้นไม้นั้น เข่น กาฝาก ฝอยทอง เป็นต้น Halophyte เป็นพืชที่ชอบน้ำเค็ม เช่น แสม โกงกาง ลำพู ฯลฯ

11 Epiphyte คือ พืชที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่น แต่ไม่เบียดเบียนต้นไม้นั้น เช่น กล้วยไม้
(The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

12 Aquatic plant คือ พืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น จอก บัว ฯลฯ
(The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996) Aquatic plant คือ พืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น จอก บัว ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Habit of Plant……....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google