งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อ เลขที่ 4 รหัสประจำตัว นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว นางสาวมาลิษา สีพิมสอ เลขที่ 9 รหัสประจำตัว นางสาววรรณวลัย ปิดสายะสังข์ เลขที่ 29 รหัสประจำตัว นางสาววราภรณ์ นามราช เลขที่ 32 รหัสประจำตัว นางสาววราภรณ์ โพธิ์ศรี เลขที่ รหัสประจำตัว นางสาววิชชุตา ป้อมเชียงพิณ เลขที่ 37 รหัสประจำตัว นางสาววิชุดา ยศวิบูลย์ เลขที่ 38 รหัสประจำตัว นางสาวศศิธร ฝ่ายแก้ว เลขที่ 44 รหัสประจำตัว นางสาวสุภาภรณ์ สอนชัยภูมิ เลขที่ 75 รหัสประจำตัว นางสาวอ้อมทิพย์ เบิกบานดี เลขที่ 103 รหัสประจำตัว นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

3 1. เข้า

4 2. พิมพ์ ThaiJo จากนั้นกดค้นหา

5 3. คลิกตามด้านล่าง

6 4. คลิก search

7 5. พิมพ์ คำที่ต้องการค้นหา เช่น ออกกำลังกาย

8 6. จากนั้น คลิก search

9 7. เลือกเรื่องที่ต้องการ แล้วคลิก PDF

10 8. จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด

11 9. เสร็จสิ้นการค้นหา


ดาวน์โหลด ppt วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google