งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น.ส. สุริยฉาย วระบุตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น.ส. สุริยฉาย วระบุตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น.ส. สุริยฉาย วระบุตร
โครงงาน เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น.ส. สุริยฉาย วระบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ชมัยพร โครตโยธา โรงเรียนฝางวิทยายน

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

3 แนวคิดที่มาและความสำคัญ
ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยม ปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็น อย่างน่าชื่นใจ มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ต้นโกศล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือการสร้างบุญ คุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก สีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วยเสริม ความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย ต้นกวนอิม เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าที่ชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพ กันทั่วไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้มงคลเสริมดวงชะตาเพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้า เชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิดความร่ำรวย

4 วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างบุญ คุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก สีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วยเสริม ความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น.ส. สุริยฉาย วระบุตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google