งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.

2 New Project Page ไม่มี Scroll bar กรณีที่มี Contents เยอะ ๆ Due Date & Start Date น่าจะมี icon date/time เล็กๆ ให้เห็น เพื่อให้ user รู้หรือให้ click ใช้งาน Due Date & Start Date ลอง click กลับไป – กลับมา ปี มันจะแปลกๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ และเช็คเรื่อง Start date ด้วยครับ ย้อนหลังได้มากสุด คือ เท่ากับ Due date ครับ

3 เราสามารถจัดเรียงลำดับที่มาล่าสุดขึ้นก่อนได้ไหมครับ
Project list Page เพิ่ม Button เข้าไป เพื่อแยก Status ได้ไหมครับ เพราะ ง่ายต่อการดูข้อมูล ลดการโหลด ในกรณีข้อมูลเยอะๆ แยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อดึง report ในอนาคต In Process Completed Hole on Cancel All เราสามารถจัดเรียงลำดับที่มาล่าสุดขึ้นก่อนได้ไหมครับ และเข้ามาน่าจะแสดงเฉพาะ in Process ส่วน status อื่นๆ ให้ click เอาตามเมนูด้านบน ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30% ตัวเลขเกิดจากอะไรครับ ทำไมไม่เป็นปกติทั่วๆ ไป ในการเรียงดูข้อมูล 10, 25, 50, 100, 200, all

4 ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30%
Project Detail Page Overview Project Name: …………… Vendor: ……………. Start Date: ………….. Due Date: ……………. กราฟ % Completed ย้ายตำแหน่งปุ่มให้อยู่ในที่ ที่เหมาะสมครับ และทำให้เห็นชัดเจน Crate Task In Process Completed Hole on Cancel All เข้ามาครั้งแรก แสดงทั้งหมด เหมือนเดิม แต่สามารถเลือกแสดงได้ไหมครับ ตามเมนู ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30%

5 Task Detail Page Task Description เป็นแบบ Multi ไหมครับ และเช็คเรื่อง Scroll bar ด้วยครับ % Completed ให้เลือก เป็น Drop down ดีกว่าครับ เป็น 10, 20, 30, 40, 50, … , 100 เพราะตอนนี้พี่สามารถใส่ค่าไปได้ 1000% มีผลกับกราฟเราครับ ลองดู รูปแบบของปุ่ม Buttonหรือ icon หรือ สัญลักษณ์ ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดี่ยวกันครับ **** ทุกส่วนนะครับ

6 Company/Vendor Detail Page
Address & Information เป็น Multi และเช็คเรื่อง Scroll bar ด้วยครับ Contact information น่าจะเป็น Remark or Description มากกว่าครับ Company Name: ……………… Address : ………… (Multi) ………… Contact Person: ……………….. Phone: ………………… Fax: ……………….. Mobile: ……………….. ………………….. Description / Remark : ……… (Multi) …………….

7 ที่ต้องดึงมาแสดง Vendor List Page
Company Name|Contact Person| Phone | Fax | Mobile | |Description / Remark ที่ต้องดึงมาแสดง

8 Vendor / Project list Page
เข้ามาครั้งแรก แสดงทั้งหมด เหมือนเดิม แต่สามารถเลือกแสดงได้ไหมครับ ตามเมนู In Process Completed Hole on Cancel All ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30%

9 ปุ่มให้เป็นรูปแบบเดียวกันหมด ทั้งระบบครับ
*** Remark ปุ่มให้เป็นรูปแบบเดียวกันหมด ทั้งระบบครับ จัด Title ของส่วนต่างๆ ให้เห็นชัดเจนและอ่านง่าย เพราะตอนนี้มันอ่านอยากและเหมือนทับซ้อนกันอยู่ เช่น Company Name: Address: Contact Person: Phone: Description: ** อันไหนที่ไม่ได้รบกวนแจ้งด้วยนะครับ นี่เป็นการ QC แบบเร่งด่วน ดูเรื่อง UI เป็นหลักก่อนครับ**


ดาวน์โหลด ppt QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google